Odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Kol. WIESŁAW ŁAWIŃSKI.

Z głębokim żalem informujemy,  że w dniu 14.03.2020 r. do Krainy Wiecznych Łowów odszedł

Kol. WIESŁAW ŁAWIŃSKI

Nasz serdeczny Przyjaciel, Kolega, Towarzysz wspólnych niezapominanych łowów, długoletni członek Zrzeszenia i  Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ” przy JW. 2090 w Nowej Dębie.  W czasie swoje 63 letniej przynależności do Zrzeszenia i Koła pełnił liczne funkcje i wychował wielu adeptów łowiectwa.

Pełnione funkcje w organach Koła:

 • Sekretarz -17 lat,
 • Prezes – 26 lat,
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 4 lata.

Łącznie przepracował w organach Koła 47 lat. Za zasługi dla Koła nadano mu tytuł „HONOROWEGO PREZESA”  oraz odznaczenie „ZŁOTEGO RYSIA

Pełnione funkcje w organach Zrzeszenia:

 • Z-ca członka Wojewódzkiej Rady Łowieckiej,
 • Członek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej ,
 • Sędzia Okręgowego Sadu Łowieckiego w Tarnobrzegu,
 • Członek Okręgowej Rady Łowieckiej

Za zasługi dla polskiego łowiectwa został odznaczony:

 • Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej – 1980,
 • Złoty Medal Zasługi Łowieckiej – 1988,
 • „HONOROWY ŻETON ZASŁUGI” – ZŁOM -2006,
 • Medal św. Huberta -2013.

Niech wdzięczna pamięć o Nim pozostanie wśród nas a Knieja Szumi Nad Jego Mogiłą.

W imieniu całego Koła pragniemy złożyć wyrazy szczerego współczucia całej pogrążonej w smutku rodzinie i wszystkim jego bliskim.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI !

Dodaj komentarz

Close Menu