Tarnobrzescy myśliwi z pomocą humanitarną w Bachmucie

Tarnobrzescy myśliwi z pomocą humanitarną w Bachmucie

                              

Tarnobrzescy myśliwi z pomocą humanitarną w Bachmucie

 

        Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu ma za sobą VI misję humanitarną na Ukrainę
w rejon bezpośrednich walk. W dniach 16-19 stycznia b.r. myśliwi: Paweł Drab, Paweł Zygadło, Sylwester Ślusarz oraz Robert Bąk odwiedzili tereny objęte działaniami wojennymi na Ukrainie. Po raz trzeci już byliśmy z pomocą w Bachmucie, mieście o które obecnie toczą się najcięższe i najkrwawsze walki. Łącznie w ramach misji przekazaliśmy 8 ton pomocy humanitarnej w tym m.in. żywność, odzież, agregaty prądotwórcze, etc. Misja była zorganizowana dzięki wsparciu Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Przeworsk. Wsparciem dla misji było Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Zbigniewa Chmielowca, Gmina Leżajsk, Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w Żółkwi, Caritas Diecezji Sandomierskiej, Kuria Biskupia w Charkowie oraz Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja w Krośnie oraz Nadleśnictwo Kolbuszowa, Tuszyma, Głogów oraz Mielec.

        Lasy Państwowe przekazały na rzecz misji pomoc w postaci 80 siekier oraz 40 piłek ręcznych do drewna. Z kolei ponad 100 siekier i 70 piłek przeznaczyło na wsparcie dla misji Biuro Posła Zbigniewa Chmielowca. Okazały się one bardzo trafnym elementem pomocy. Mieszkańcy Bachmutu żyją w piwnicach opalanych tzw. burżujkami. Są to piecyki stalowe
w których pali się drewnem. Opał z kolei stanowią drzewa rosnące przy blokach mieszkalnych. Mieszkańcom Bachmutu do tej pory siekiery były zbędne, gdyż przed wojną mieszkania były ogrzewane gazem. Obecna sytuacja wojenna zmusiła część ludności do ewakuacji, zaś ci co pozostali wegetują w warunkach skrajnej nędzy. Brakuje wody, żywności, odzieży. Dzięki przekazaniu siekier i piłek do drewna mieszkańcy mogą sprawniej narąbać drewna na opał.

        Pakiet pomocy stanowiły również paczki żywnościowe przygotowane przez Polski Czerwony Krzyż Oddział Przeworsk. Dzięki zaangażowaniu tej organizacji oraz partnerstwu z Polskim Związkiem Łowieckim udało się wesprzeć ponad 350 rodzin specjalnymi pakietami żywnościowymi oraz środkami pierwszej potrzeby. Elementem wsparcia były również słodycze przekazane przez Gminę Leżajsk oraz konserwy i odzież przekazana przez indywidualnych darczyńców – myśliwych zrzeszonych w Okręgu Tarnobrzeg.

        „Bachmut i okolice to miejsce, gdzie obecnie toczą się najkrwawsze boje na Ukrainie. Bachmut przed wojną liczył 70 tyś. mieszkańców. Do chwili obecnej nie został zdobyty przez Rosjan pomimo krwawych walk na przedmieściach. Niestety w samym mieście zostało jeszcze sporo cywilów, którzy nie ewakuowali się pomimo apeli wojska. Lokalni wolontariusze  szacują, że wśród cywilów jest około 300 dzieci. Podczas naszej misji dotarliśmy do ponad 30 z nich. Miasto jest pod nieustannym ostrzałem. Palą się budynki i na domy spadają pociski i rakiety. Podczas naszej misji humanitarnej w okolice tego miasta ostrzał był nieustanny. Akcji rozdawania pomocy humanitarnej oraz paczek towarzyszyły silne eksplozje oraz strzały z ciężkiej broni maszynowej, wybuchy granatów. Pozostali w mieście cywile żyją w piwnicach bloków a obok toczy się przeraźliwa wojna. Nie ma prądu, wody i ogrzewania. Przed budynkami palone są ogniska na których gotuje się i przy których ogrzewają się ludzie.  Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie wszystkim ludziom dobrej woli – nie tylko myśliwym i leśnikom ale i osobom z poza naszej organizacji. Szczególnie cenna jest współpraca partnerska z Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Przeworsk oraz Zgromadzeniem Sióstr św. Dominika w Żółkwi na Ukrainie. Po raz kolejny Biuro Posła Zbigniewa Chmielowca wsparło nas poprzez przekazanie cennej pomocy oraz logistykę. Bez tych osób i instytucji nie udało by się zorganizować naszego pomocowego przedsięwzięcia. Dzięki wpłatom finansowym na konto przez osoby fizyczne udało się sfinansować transport pomocy humanitarnej. Planujemy już kolejną misję, jednak barierą coraz większą jest transport i koszty z nim związane, dlatego obecnie poszukujemy darczyńców którzy sfinansują nam koszty paliwa jak również szukamy sponsora, który użyczy nam auta dostawczego, które wykorzystamy w transporcie pomocy na Ukrainę.” – mówi Robert Bąk łowczy okręgowy ZO PZŁ Tarnobrzeg.

Dodaj komentarz

Close Menu