Narada kół łowieckich Okręgu Tarnobrzeskiego PZŁ – Bukowa – 12 kwiecień 2024 r.

 

 

Narada kół łowieckich Okręgu Tarnobrzeskiego PZŁ

– Bukowa – 12 kwiecień 2024 r.

 

            Dnia 12 kwietnia 2024 r.  w miejscowości Bukowa w siedzibie Koła Łowieckiego „Oręż” Sandomierz odbyła się już druga narada Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu z członkami zarządów kół łowieckich macierzystych. Łącznie w naradzie wzięło udział blisko 60 przedstawicieli zarządów kół, 3 powiatowych lekarzy weterynarii oraz Wojewódzki Lekarz Weterynarii z Kielc – dr Bogdan Konopka.

Program narady odbył się zgodnie z przyjętym założeniem:

1) Omówienie bieżącej działalności Zarządu Okręgowego;

2) ASF – omówienie sytuacji przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii;

3) „Pogotowie Postrzałkowe” – sprawozdanie z działalności;

4) Walne Zgromadzenia w kołach łowieckich – zasady zwoływania i prowadzenia;

4)  Sprawy różne.

          Podczas narady Łowczy Okręgowy dokonał omówienia bieżącej działalności Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu. Zwrócił uwagę na podnoszenie jakości działań wpływających na edukację stażystów w kołach łowieckich oraz na podejmowanie przez koła inicjatyw społecznych na rzecz środowiska lokalnego.  

          W dalszej kolejności ze strony Zarządu Okręgowego zaprezentowano takie zagadnienia jak: bieżące prace na strzelnicy oraz dalsze plany  i zamierzenia.

           Łowczy Okręgowy podkreślił rolę i ważność udziału kół w imprezach środowiskowych organizowanych na rzecz mieszkańców obwodów łowieckich. Promocja tych imprez pozwala nam dodatkowo budować nasz pozytywny wizerunek jako PZŁ. Łowczy podziękował kolegom z zarządów kół za dotychczasową działalność środowiskową i społeczną.

          Po raz kolejny podkreślono o ważności okresowych rozmów ze stażystami w kołach. Zarządy kół powinny dokonywać śródokresowej oceny postępów w przygotowaniu do roli myśliwego przyszłych adeptów. Wpływa to bez wątpienia na jakość przygotowania, a tym samym rzutuje na podnoszenie wizerunku łowiectwa w przyszłości. Łowczy wyczulił zebranych w kwestii rozładowani konfliktów i napięć pomiędzy członkami kół. Rolę mediatora powinien pełnić w pierwszej kolejności zarząd koła, a dopiero po wyczerpaniu własnych środków zaradczych owymi sprawami spornymi powinien zajmować się Zarząd Okręgowy lub inne organy PZŁ.

          Zebrani Lekarze Weterynarii omówili obecną sytuację związaną z ASF. Podjęto dyskusję nt. środków i sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa. Ustalono również sposoby dalszej współpracy i komunikacji w związku z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia choroby na obszarze Okręgu w niedalekiej przyszłości.

          Kol. Krzysztof Fryc zaprezentował w dalszej części zebranym sprawozdanie z pracy Pogotowia Postrzałkowego. Według zaprezentowanych statystyk, działalność Pogotowia przynosi bardzo dobre efekty w łowisku, zaś ilość sztuk podniesionej zwierzyny jest imponująca.

           Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu składa gorące podziękowania za udział kolegów z zarządów kół za udział w naradzie. Szczególne podziękowania należą się dla Zarządu Koła  Łowieckiego „Oręż” Sandomierz za gościnność. Gratulujemy Kołu pięknej siedziby!

                                                                                                                                                                          Darz Bór!

Dodaj komentarz

Close Menu