Kurs dla kandydatów na selekcjonera samców zwierzyny płowej

W dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 1600 na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu, ul. Strzelecka 4 rozpocznie się kurs na uprawnienia selekcjonerskie (ok. 45 h zajęć).

Koszt: 750 zł, płatne na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu, PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, warunkiem skutecznego zapisania się na kurs,
jest dokonanie zgłoszenia udziału w szkoleniu
(imię nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)
na adres: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl lub telefonicznie 15 822 60 89 do dnia 31.05.2024 r.

Szczegóły oraz harmonogram spotkań przekażemy na pierwszym spotkaniu.

Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu i przystąpienia do egzaminu celem uzyskania uprawnień selekcjonerskich, jest posiadanie min. 3 lat uprawnień podstawowych do wykonywania polowania.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Dodaj komentarz

Close Menu