Sianokosy w KŁ Janowskie Bory

Sianokosy w KŁ Janowskie Bory

Sianokosy w KŁ Janowskie Bory

W  bieżącym roku Zarząd Koła zdecydował się zakupić koniczynę na tzw pniu. Zakupiona została od rolnika na powierzchni 1,5 ha w miejscowości Branewka. Wspólnymi siłami myśliwi i stażyści dokonali wysuszenia i belowania zakupionej paszy. Prace trwały przez cztery dni i w wyniku ich mamy zgromadzone 9 sztuk balotów koniczyno-kiszonki z czego każdy balot waży około 800 kg. Pozostała część została wysuszona na siano sprasowana i rozwieziona do magazyno-piwnic obwodu nr 286.  Zgromadzona kiszonka i siano zapewni nam paszę dla zwierzyny płowej na okres zimy.

Za okazaną pomoc przy zbiorze koniczyny należy podziękować kol. myśliwym i stażystą a w szczególności kol. Dariuszowi Krzysztoń i Janowi Szczuka którzy wnieśli bardzo duży wkład w postać prasy, folowania balotów i zmagazynowania na terenie działki w Ciechocinie udostępniając niezbędny sprzęt.  

 

          Za pomoc serdecznie dziękujemy

 

                                                                            Darz Bór                                                                                                        Zenon  Nieradka

Dodaj komentarz

Close Menu