Wakacyjne zajęcia edukacyjne.

Wakacyjne zajęcia edukacyjne.

Wykorzystując okres wakacyjny kol. Sylwester Chmielowiec członek Komisji Edukacji Przyrodniczej przy zarządzie okręgowym PZŁ w Tarnobrzegu a jednocześnie myśliwy koła łowieckiego „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem przeprowadził w dniu 05.08.2019 r. zajęcia edukacyjne dla dwóch grup dzieci, które przebywają na wypoczynku wakacyjnym w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Radomyślu nad Sanem. Zajęcia odbyły się w budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, które niestety z dniem 31 sierpnia zaprzestaje swojej działalności.Do zajęć została wykorzystana przygotowana prezentacja multimedialna, która bardzo dobrze sprawdza się na takich zajęciach i przykuwa uwagę uczestników. Zapoznaje dzieciaki z gatunkami zwierząt zamieszkujących na obszarze naszego okręgu, dzieci mają możliwość wysłuchać głosy zwierząt /szczekanie sarny, skolenie lisa, ryk byka w okresie rykowiska itp./ Prowadzący zajęcia uświadamia dzieciom potrzebę polowania jako jeden z elementów prowadzonej gospodarki łowieckiej, jego celowość. Zapoznaje słuchaczy również z gwarą myśliwską. Dzieciaki mają możliwość zobaczyć zrzuty jelenia, rogacza czy oręż dzika a przy okazji poznają biologię tych gatunków. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, gdyż po raz pierwszy dzieciaki miały możliwość kontaktu z myśliwym. Dziękuję opiekunkom grup za przybycie i udział w zajęciach.

Darz Bór

Sylwester Chmielowiec

Dodaj komentarz

Close Menu