INFORMACJA O PLANOWANYM SZKOLENIU  DLA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW KÓŁ ŁOWIECKICH

INFORMACJA O PLANOWANYM SZKOLENIU DLA CZŁONKÓW ZARZĄDÓW KÓŁ ŁOWIECKICH

Koleżanki i Koledzy – członkowie zarządów kół łowieckich

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu informuje, że przygotowuje obecnie szkolenie dla członków zarządów kół łowieckich z terenu Okręgu dotyczące interpretacji zapisów zawartych w nowym statucie PZŁ. O terminie szkolenia poinformujemy Koleżanki i Kolegów w przeciągu 7 dni. Planujemy udział w szkoleniu 2 członków zarządu każdego koła, w tym obowiązkowo wymagana będzie obecność sekretarzy z kół, gdyż elementem szkolenia będzie również moduł związany z przygotowaniem uchwał zarządów kół oraz innych dokumentów związanych z bieżącym aspektem prawnym działalności statutowej kół łowieckich. Szczególny akcent szkolenia będzie położony na tryb zwołania i prowadzenia walnych zgromadzeń oraz podejmowanych przez ten organ uchwał.

Przypominam również koleżankom i kolegom z zarządów kół o nadsyłaniu artykułów prasowych dot. działalności kół za rok gospodarczy 2018/19 do rocznika „Nemrod”.  Termin nadsyłania artykułów upływa w dniu 15 marca 2019 r.

 

                                                           Z myśliwskim pozdrowieniem  Darz Bór

                                                                                  Robert Bąk

Dodaj komentarz

Close Menu