IKONY WOJNĄ MALOWANE – POMOC DLA UKRAINY

IKONY WOJNĄ MALOWANE – POMOC DLA UKRAINY

Ikony wojną malowane

 

            Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu od roku 2021 podejmuje się organizacji pomocy humanitarnej walczącej Ukrainie. Zorganizował już siedem misji z pomocą w rejon bezpośrednich walk. Dodatkowo średnio raz w miesiącu przekazuje pomoc rzeczową do Żółkwi, gdzie Zgromadzenie Sióstr św. Dominika opiekuje się blisko 1200 uchodźców ze wschodu Ukrainy. Dzięki staraniom Zarządu Okręgowego w chwili obecnej zostało zawiązane partnerstwo pomiędzy Okręgiem a Fundacją Sióstr św. Dominika i Polskim Czerwonym Krzyżem Oddział Przeworsk. Celem partnerstwa jest organizacja i dostarczanie pomocy zarówno w rejony walk jak i na zachód Ukrainy. Podmioty te przeprowadziły już wspólnie kilka udanych akcji humanitarnych. Obecnie Okręg PZŁ w Tarnobrzegu otrzymał w użytkowanie samochód do transportowania pomocy humanitarnej. Środki na zakup paliwa dla transportu pomocy chcemy pozyskiwać poprzez akcje i zbiórki. Pomysłem na to jest zaangażowanie artystów plastyków w malowanie obrazów na deskach ze skrzynek po amunicji, które przywieziono z Bachmutu na Ukrainie – miasta symbolu o które toczą się zażarte walki od kilku miesięcy. Okręg PZŁ w Tarnobrzegu docierał do Bachmutu z pomocą humanitarną 3 razy. Na deski, na których powstały ikony, Okręg wystawi certyfikaty potwierdzające pochodzenie ich. W niedługim czasie zostaną za pomocą portalu internetowego przeprowadzona aukcje, zaś środki ze sprzedaży ikon zasilą budżet na dalszą organizację pomocy humanitarnej dla walczącej Ukrainy. Planujemy do wystawienia około 30 ikon. Uroczyste poświęcenie ikon odbędzie się w dniu 5 marca 2023 r.  podczas Mszy Św. w Parafii św. Kazimierza w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas tzw. „Kaziuków” – uroczystości promującej łowiectwo w regionie.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu