Będą kontrole chłodni..

Będą kontrole chłodni..

Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu zwrócił  się z wnioskiem o wyznaczenie terminów kontroli chłodni prowadzonych przez koła łowieckie na terenie Okręgu, w których przetrzymywane są dziki pozyskiwane przez myśliwych w ramach odstrzałów sanitarnych oraz polowań z uwagi na występowanie wirusa ASF i związanych z tym stref.  Zarząd Okręgowy zawnioskował, aby przedmiotowe kontrole odbyła się w miesiącu marcu b.r. oraz były przeprowadzone wspólnie z naszym Zarządem Okręgowym. Kontrole mają na celu zweryfikować poprawność stosowania zasad bioasekuracji oraz przestrzegania zaleceń służb weterynaryjnych w zakresie prowadzonej dokumentacji związanej z pozyskiwaniem dzików w strefach ASF.

Dodaj komentarz

Close Menu