Zajęcia edukacyjne w Kole Łowieckim „Bór” w Rytwianach.

Zajęcia edukacyjne w Kole Łowieckim „Bór” w Rytwianach.

“Mieszkańcy naszych lasów” pod takim hasłem w dniu 01.06.2019 r. odbyły się zajęcia edukacji przyrodniczej  przeprowadzone przez członków Koła Łowieckiego „Bór” w Rytwianach z uczniami klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej w Wiązownicy Dużej. W spotkaniu uczestniczyli również rodzice dzieci. W trakcie zajęćuczniowie zapoznali się z gatunkami zwierzyny łownej zamieszkującej nasze łowiskaoraz z wieloma ciekawymi informacjami na temat życia zwierząt. Duże zainteresowanie wzbudziła ekspozycja trofeów łowieckich zgromadzonych w siedzibie koła. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy udali się do lasu, aby wspólnie rozpoznawać tropy zwierząt. Po wyczerpującej wycieczce odbyło się ognisko.

Darz Bór

Grzegorz Kubik

Dodaj komentarz

Close Menu