ASF – ODSTRZAŁ SANITARNY

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu informuje, że wspólnie ze służbami weterynarii dokonał analizy poziomu realizacji odstrzału sanitarnego dzików względem wskaźników liczbowych ustalonych w drodze Rozporządzeń Wojewodów.

Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wstrzymania się z odstrzałami dzików od dnia 1 kwietnia b.r. z uwagi na brak zatwierdzonego Rocznego Planu Łowieckiego dla obwodu oraz wykonania planowego odstrzału tzw. „dzików sanitarnych”, w drodze konsultacji z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii, wypracowano projekty Rozporządzeń – zarówno Wojewody Podkarpackiego jaki i Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Tym sposobem pozwoli to na dalszą i płynną realizację odstrzałów sanitarnych dzików wszędzie tam, gdzie od dnia 1 kwietnia nie zafunkcjonują Roczne Plany Łowieckie ( z uwagi na nieukończone ich procedowanie wynikłe z ograniczeń związanych z koronawirusem).

Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików zostało już przekazane tym kołom łowieckim, które dzierżawią obwody wymienione w tymże Rozporządzeniu.

Początkiem przyszłego tygodnia zostaną przekazane stosowane Rozporządzenia Powiatowych Lekarzy Weterynarii do kół, które dzierżawią obwody na terenach powiatów: staszowskiego, sandomierskiego oraz opatowskiego.

Rozwiązania te pozwolą na ciągłość prowadzenia odstrzałów sanitarnych dzików
i zagwarantują obecność myśliwych w łowisku, co sprzyja obniżeniu wystąpienia szkód łowieckich i ochronie obwodów przed kłusownictwem.

Warto podkreślić, że ASF na nowo uaktywnił się w rejonie miasta Tarnobrzeg. Sytuacja ta powinna nas – myśliwych – motywować do dalszych, aktywnych działań, mających na celu walkę z tym wirusem. Po zawieszeniu poszukiwań padłych dzików z uwagi na stan epidemii koronawirusa, rozrzedzenie populacji dzika poprzez jego intensywny odstrzał jest jedyną metodą w ograniczaniu rozprzestrzeniania się ASF.

Dodaj komentarz

Close Menu