SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA STRAŻNIKÓW ŁOWIECKICH

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA STRAŻNIKÓW ŁOWIECKICH

        Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu informuje, że w dniu 25 lutego 2023r. o godzinie 8:00 na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu, ul. Strzelecka 4 odbędzie się szkolenie kandydatów na strażników łowieckich (poniżej harmonogram).
        Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie opłaty za kurs w wysokości 300 zł do dnia 21.02.2023r. na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu (Bank PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg, 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866). Limit do 40 osób, decyduje kolejność wpłaty.

Harmonogram kursu-otwórz tutaj.

Dodaj komentarz

Close Menu