Akcja sprzątanie łowisk

Tarnobrzeg, dnia 2021-03-30

 

L.dz.

 

 

Zarządy Kół Łowieckich

dzierżawiące obwody łowieckie
na terenie Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

 

            Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu uchwałą z dnia 30 marca 2021 r. podjął decyzję o ustanowieniu dnia 24 kwietnia 2021 r. Dniem Czystości Łowisk Okręgu PZŁ
w Tarnobrzegu. Tym samym zwracamy się do myśliwych z kół łowieckich dzierżawiących obwody na terenie Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu z wnioskiem o podjęcie działań na rzecz zorganizowana akcji sprzątania obwodów łowieckich oraz monitorowania obszaru tzw. dzikich wysypisk śmieci zlokalizowanych na obwodach.

            Służba ludziom i przyrodzie, jako hasło będące misją naszego Okręgu, obliguje nas
do szeroko rozumianych działań społecznych na rzecz mieszkańców naszego Okręgu oraz istniejących tu zasobów przyrodniczych. Troska o stan środowiska naturalnego jest jednym
z priorytetów naszego Zrzeszenia. Poprawa czystości oraz szeroko rozumiana profilaktyka ukierunkowana na wyrobienie społecznego nawyku niezaśmiecania przyrody powinna towarzyszyć naszym działaniom, gdyż nie kto inny ale my – jako myśliwi – na co dzień obcujemy z naturą i jej zasobami. Gospodarka łowiecka, jaką prowadzimy, odbywa się
w oparciu o wykorzystanie zasobów naturalnych, gdzie rola myśliwego powinna się sprowadzać do wizerunku dobrego gospodarza, który również dba o wysoką kulturę estetyczną obszaru na którym prowadzi swą działalność.

Jako Zarząd Okręgowy stoimy na stanowisku, iż każde z kół w dniu 24 kwietnia
2021 r. winno podjąć działania polegające na organizacji sprzątania lasów
oraz pól w granicach dzierżawionych obwodów łowieckich. Akcję należy zorganizować zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z aktualnej sytuacji pandemicznej. O ile te będą nadal tak rygorystyczne jak obecnie – należy ograniczyć się do indywidualnych działań myśliwych zmierzających do oczyszczenia ze śmieci terenu w bezpośredniej bliskości ambon i innych urządzeń łowieckich.  

W akcji należy uwzględnić współpracę z Gminnymi i Miejskimi Zakładami Komunalnymi, których rolą będzie odbiór zebranych, posegregowanych odpadów i śmieci
i ich utylizacja.

Prosimy również te koła, które zamierzają sprzątać łowiska leśne będące
w administracji Lasów Państwowych, by przed akcją powiadomić stosowanego Nadleśniczego o planowanych działaniach i rewirze w którym będzie się odbywało sprzątanie.

Nadmienimy, że warto zadbać o upowszechnienie podjętych działań i ich rezultatów. Rzeczą jasną jest fakt, że nie zniwelujemy w pełni zjawiska zaśmiecania ale upowszechnienie samej idei i wartości związanych z dbałością o czystość środowiska naturalnego stanowi bardzo ważne przesłanie społeczne dla mieszkańców regionu. Tym samym prosimy
o udokumentowanie fotograficzne akcji a także o przygotowanie krótkich sprawozdań
z podjętych działań na rzecz upowszechnienia ich w mediach. Te koła, które mają możliwość prosimy o zapraszanie mediów, które przekażą relację społeczeństwu przy pomocy portali, gazet, telewizji, radia, etc.

 

W razie pytań i wątpliwości służę pomocą pod nr tel. 601 169 152 lub 600 217 507.

 

         Darz Bór!

                                   

Dodaj komentarz

Close Menu