DALSZE OGRANICZENIA W PRACY BIURA ZO PZŁ W TARNOBRZEGU

DALSZE OGRANICZENIA W PRACY BIURA ZO PZŁ W TARNOBRZEGU

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu działając w oparciu o § 98 ust. 1 pkt 14, 23 i 28 Statutu PZŁ, mając na uwadze zapisy USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19 u ludzi informuje, że wprowadza dalsze ograniczenia
w funkcjonowaniu biura ZO PZŁ oraz Strzelnicy Myśliwskiej w Tarnobrzegu.

Ograniczenia te dotyczą:

  • Zawieszenie dalszej działalności obsługi bezpośredniej myśliwych przez biuro ZO PZŁ w Tarnobrzegu. Wszelkie sprawy należy w dalszym ciągu załatwiać wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową. Na potrzeby usprawnienia zdalnej obsługi myśliwych w Okręgu uruchomione zostały numery telefonów komórkowych pod którymi dyżurują pracownicy biura Zarządu Okręgowego:

Grzegorz Gaweł – tel. 602 754 283

– Izabela Jurek – tel. 602 753 830

– Robert Bąk – tel. 600 217 507

Wszelkie informacje oraz konsultacje udzielane są przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 20.00.

  • Ograniczenia w korzystaniu ze Strzelnicy Myśliwskiej ZO PZŁ w Tarnobrzegu –nadal trwa zawieszenie treningów strzeleckich z broni śrutowej. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przystrzelanie broni kulowej na stanowisku „rogacz”  z uwagi na realizowany odstrzał sanitarny dzików. Stanowisko jest czynne, zaś książka wpisów jest wyłożona na stanowisku wraz ze środkiem dezynfekującym. Przed i po przestrzeliwaniu broni należy zdezynfekować klawisze obsługi rogacza oraz podstawowe przyrządy związane z ustawianiem broni.

Powyższe ograniczenia wprowadzone zostają do odwołania.

Dodaj komentarz

Close Menu