Oferta wydawnicza Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu – zapraszamy.

Oferta wydawnicza Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu – zapraszamy.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 

Polski Związek Łowiecki – Zarząd Główny i Zarządy Okręgowe w Tarnobrzegu
i Lublinie,Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie,Fundacja „Biografie Codzienności”, Stowarzyszenie „Leśnicy dla Polski”oraz Katedra Biografistyki Pedagogicznej IP KUL 
w styczniu 2019 r. byli organizatorami I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej o temacie przewodnim: W służbie ludziom i przyrodzie – działalność patriotyczna oraz społeczno-przyrodnicza myśliwych i leśników.Nad konferencją patronat honorowy objął ówczesny Minister Środowiska – Henryk Kowalczyk.

Efektami zarazem produktem naukowym tego przedsięwzięcia jest publikacja naukowa powstała na bazie wygłoszonych referatów. Redaktorem publikacji jest prof. Dariusz J. Gwiazdowicz. Dzięki staraniom i zaangażowaniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu ukazała się ona drukiem. Fragment publikacji wraz z wizualizacją okładki przesyłam w załączeniu. Publikacja liczy 320 stron, posiada bogatą ikonografię, wydana jest w pełnym kolorze, w twardej oprawie. Jej zawartość obrazuje załączony spis treści. Koszt zakupu jednego egzemplarza publikacji wynosi 20 zł brutto.

Prezentując przedmiotową publikację zachęcam myśliwych do jej zakupu. Podejmując wspólnie z prof. Dariuszem J. Gwiazdowiczem, wpierw wyzwanie organizacji samej konferencji, a teraz wydanie książki, kierowałem się i kieruję nadal potrzebą ukazania biografii osób, którzy swym życiem dali dowód oddania i wierności idei wolnej Polski. Wiedza zawarta w tej książce ma na celu zbudowanie świadomości społecznej współcześnie żyjących o tym,
iż dobro Ojczyzny nie było naszym stanom w przeszłości obojętne. Niniejsza publikacja stanowi również istotny argument w dyskusji nad utrzymaniem naszej tradycji, kultury oraz jest wsparciem w budowaniu i odnajdywaniu tożsamości polskiego myśliwego i leśnika.

Informujemy również, że ZO PZŁ w Tarnobrzegu posiada w sprzedaży kolorowanki edukacyjne dla dzieci. Wydawcą kolorowanki jest Zarząd Okręgowy i stanowi ona autorski materiał edukacyjny Zarządu. Materiał ten może być z sukcesem wykorzystywany do prowadzonej przez kolegów działalności edukacyjnej w szkołach i przedszkolach z terenów obwodów. Kolorowanka jest prostym odzwierciedleniem naszych działań na rzecz przyrody, przez co w sposób pozytywny oddziałuje na wyobraźnię dziecka i kształtuje jego właściwy pogląd na łowiectwo. Kolorowanka posiada kredową okładkę w pełnym kolorze, zaś wkład stanowi 18 stron animacji do pokolorowania oraz krzyżówki edukacyjne. Cena kolorowanki to 3,00 PLN brutto za sztukę.

Tutejszy Zarząd przygotował również dla kolegów myśliwych kalendarz łowiecki na rok 2020. Jest to kalendarz w pełnym kolorze, wydany na grubym papierze kredowym, podwójnie lakierowany, 13-sto stronicowy, ścienny, o wymiarach 68×48 cm. Kalendarz powstał z wykorzystaniem fotografii zaprzyjaźnionych myśliwych i leśników i odzwierciedla
w większości zasoby przyrodnicze naszego Okręgu. W kalendarzu tym znajdą koledzy okresy polowań na zwierzynę oraz wschody i zachody słońca oraz księżyca. Cena brutto kalendarza to 25,00 PLN.

Zachęcamy koleżanki i kolegów myśliwych i Zarządy Kół do nabywania w/w materiałów i artykułów. Jako Okręg PZŁ stanowimy jedność i wspólnotę łowiecką i z tego tytułu warto w materiałach wykorzystywanych przez kolegów myśliwych stawiać na własny Okręg i jego zasoby.

Zamówienia na wydawnictwa można składać za pomocą poczty elektronicznej na adres: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl. Raz jeszcze zachęcamy koleżanki i kolegów myśliwych do zakupu naszych wydawnictw.

W służbie ludziom i przyrodzie – okładka (1)

W służbie ludziom i przyrodzie – środek (1)-strony-1-6

Created with GIMP

Dodaj komentarz

Close Menu