Podsumowanie akcji “Myśliwska paczka”

Podsumowanie akcji “Myśliwska paczka”

Realizując akcję ,,Myśliwska Paczka” Myśliwi z kół łowieckich PZŁ ZO w Tarnobrzegu  odwiedzili najbardziej potrzebujących mieszkańców regionu. Pomoc trafiła do:

1. Dom Pomocy Społecznej Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonym przez ZGROMADZENIE SIÓSTR SŁUŻEBNICZEK”  w Tarnobrzegu – paczki ufundowali myśliwi z KŁ „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem.

2. Dom Dzieciątka Jezus w Rudniku nad Sanem, – paczki ufundowali myśliwi z Koła Łowieckiego „Bażant” w Nisku.

3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Stalowej Woli – paczki zostały ufundowane przez Koło Łowieckie „Tur” Zaklików.

4. Rodzina ze Staszowa dla której paczki ufundowało Koło Łowieckie „Bór” Rytwiany.

5. Dzieci wskazane przez Radę Pedagogiczną ze Szkoły Podstawowej w Otroczu i Białej Drugiej ufundowane przez Koło Łowieckie „Janowskie Bory”.

6. Paczki mikołajkowe ze słodyczami, kolorowankami i zeszytami edukacyjnymi o tematyce przyrodniczo -łowieckiej dla dzieci i młodzieży wręczono w Ośrodku Wychowawczym w Zawichoście, w Obrazowie, na Rynku w Tarnobrzegu, Sandomierzu i Opatowie. Stało się to dzięki staraniom kol. Dawida Szymańskiego z Koła Łowieckiego „Ludowe” Opatów, kol. Dariusza Tomaszewskiego z Koło Łowieckiego „Szarak” Bogoria i kol. Anety Rybińskiej-Nowak z Koła Łowieckiego „Głuszec” Tarnobrzeg.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu wyraża głęboki szacunek i składa gorące podziękowania kołom łowieckim zaangażowanym w to chwalebne dzieło wsparcia i pomocy potrzebującym. Szczególne wyrazy uznania i podziękowania składamy wszystkim tym myśliwym, którzy zaangażowali się w mikołajkową pomoc ubogim.

Darz Bór.

 

Dodaj komentarz

Close Menu