Łowczy Krajowy informuje o zmianach na stanowiskach Łowczych Okręgowych.

“Transparentność w związku zrodziła potrzebę informacji o zmianach na stanowiskach Łowczych Okręgowych.

Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia podjął następujące Uchwały, których następstwem było odwołanie ze stanowisk Łowczych Okręgowych i powołanie na ich miejsce Kierowników Biura Zarządów Okręgowych. Kierownicy swoją funkcję będą pełnili do chwili odbycia się Okręgowych Zjazdów Delegatów i wyłonienia nowego Łowczego Okręgowego z spośród trójki kandydatów.

Odwołani z funkcji Łowczego Okręgowego zostali:

– Łowczy Okręgowy PZŁ w Gdańsku    Kol. Piotr Ławrynowicz

– Łowczy Okręgowy PZŁ w Opolu        Kol. Wojciech Plewka

– Łowczy Okręgowy PZŁ w Szczecinie Kol. Wiesław Dobrzeniecki

– Łowczy Okręgowy PZŁ w Poznaniu   Kol. Zbigniew Zieliński

– Łowczy Okręgowy PZŁ w Elblągu      Kol. Andrzej Rybicki

  Powołani na Kierownika Biura Zarządów Okręgowych zostali:

– w Gdańsku    Kol. Michał Laska

– w Opolu        Kol. Bartłomiej Kolanoś

– w Szczecinie Kol. Tomasz Piotrowski

– w Poznaniu   Kol. Michał Kolasiński

– w Elblągu     Kol. Przemysław Szkutnik

 

Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór!”

Dodaj komentarz

Close Menu