Kłusownictwo poprzez wnykarstwo.

Kłusownictwo poprzez wnykarstwo.

Powrót wnykarstwa w Kole Łowieckim “Janowskie Bory”

Koło Łowieckie “Janowskie Bory w Janowie Lubelskim już dawno nie odnotowało zakładania wnyk w swoich obwodach. Z  tych przyczyn zaniechano prowadzenia zbiorowych akcji zbierania wnyk przez myśliwych ponieważ w obwodach taki nie stwierdzano. Obecnie ujawniono powrót wnykarstwa na terenie obwodu leśnego co spowoduje ponowne organizowanie akcji likwidacji założonych wnyk. Linki stalowe stwierdzono na obrzeżach lasu  przy ciągach zwierzyny płowej wychodzącej z lasu na uprawy rolne. Zastawione wnyki  zostały zdjęte a teren zostanie objęty obserwacją w celu ewentualnego ustalenia sprawcy. Jest to zjawisko bardzo  niepokojące ponieważ od  dłuższego czasu nie miało ono miejsca na naszym ternie.
Darz Bór
 Zenon Nieradka

Dodaj komentarz

Close Menu