Informacja o możliwości nabycia kuropatw.

Dzień Dobry

Prosimy o przekazanie kołom łowieckim informacji o możliwości nabycia kuropatw przeznaczonych do wsiedleń bądź jako materiał do stada podstawowego w hodowli zamkniętej. Kuropatwy pochodzą z hodowli OHZ ZG PZŁ w Rożniatach (Kierownik Marcin Kneblewski nr tel. 691 889 919). Zachęcamy równocześnie do zasięgnięcia informacji w miejscowych RDOŚ i Urzędach Wojewódzkich co do możliwości sfinansowania ewentualnych programów dotyczących wsiedleń kuropatwy.

Pozdrawiam


Marcin Kunikowski
Inspektor
Wydział Hodowli Kynologii Łowieckiej i Sokolnictwa
tel.: + 48 22 55 65 529

Dodaj komentarz

Close Menu