“Dzień Czystości Lasu” w kole łowieckim „SOKÓŁ” nr 25 Zdziłowice.

“Dzień Czystości Lasu” w kole łowieckim „SOKÓŁ” nr 25 Zdziłowice.

                                           ,,MYŚLIWI I LEŚNICY W SŁUŻBIE LUDZIOM I PRZYRODZIE”

                                                                             27 KWIETNIA 2019 ROKU

                                                                           „DNIEM CZYSTOŚCI LASU”

 

Koło Łowieckie „SOKÓŁ” nr 25 wspólnie z  Zarządem Okręgowym PZŁ  w Tarnobrzegu oraz Nadleśnictwem Janów Lubelski we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „PROMYK” w Janowie Lubelskim zorganizowało w dniu 27 kwietnia 2019 r. akcję sprzątania lasu pod hasłem: „Dzień Czystości Lasu”, która miała miejsce na terenie obwodu łowieckiego nr 285 położonego w obrębie gmin Janów Lubelski, Dzwola i Godziszów.

Celem akcji było uświadomienie dzieciom jak ważna jest czystość lasu, dlatego też pracownicy Nadleśnictwa Janów Lubelski, przedstawiciele i edukatorzy Polskiego Związku Łowieckiego poprzez różnorodne gry i zabawy przeprowadzili  edukację przyrodniczo-ekologiczną, która miała na celu dbanie o środowisko lokalne, upowszechnianie i przekazywanie dzieciom i młodzieży nawyków związanych z dbałością o stan środowiska, pobudzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej, poprawę czystości oraz szeroko rozumianą profilaktykę ukierunkowaną na wyrobienie społecznego nawyku niezaśmiecania przyrody. Dlatego też do współpracy na rzecz wspólnego sprzątania lasów zaangażowały się rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu janowskiego, jak również dzieci i młodzież z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Promyk” w Janowie Lubelskim.Spotkanie było okazją do wspólnej lekcji poszanowania środowiska naturalnego.Do akcji przyłączyli się również Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki, Starosta Powiatu Janowskiego Artur Pizoń, Przewodniczący Rady Powiatu Sławomir Dworak, Burmistrz Janowa Lubelskiego Krzysztof Kołtyś oraz Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach.

Po zakończeniu i podsumowaniu akcji sprzątania lasu w  Leśniczówce Koła Łowieckiego ,,Sokół” w Krzemieniu odbył się Piknik dla dzieci i młodzieży w trakcie, którego Mariusz Jakubiec zaprezentował pokaz Orła Przedniego – największego ptaka drapieżnego żyjącego w Polsce oraz Jastrzębia Harrisa. Było też wspólne grillowanie, malowanie twarzy w wykonaniu animatorek zabaw „KiWi”, gry i zabawy, jak również można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie .

W imieniu Braci Łowieckiej na ręce Łowczego Okręgowego Roberta Bąka, Nadleśniczego Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemara Kuśmierczyka oraz wszystkich uczestników biorących udział w akcji za okazałą pomoc i wsparcie w organizacji powyższego przedsięwzięcia, Zarząd wspólnie z Kolegami z Koła „SOKÓŁ”  składa najserdeczniejsze podziękowania.

                                                                                                                               Z myśliwskim pozdrowieniem

                                                                                                                                                  „Darz Bór”

                                                                                                                                 Łowczy Koła – Konrad Łukasik

Dodaj komentarz

Close Menu