❗️WALCZYMY Z ASF – POSZUKIWAŃ PADŁYCH DZIKÓW CIĄG DALSZY… ❗️

❗️WALCZYMY Z ASF – POSZUKIWAŃ PADŁYCH DZIKÓW CIĄG DALSZY… ❗️

👉W dniu 29 luty 2020 r. Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu wraz z Kołem Łowieckim nr 197 „Ryś” przy JW. 2090 w Nowej Dębie był organizatorem poszukiwań padłych dzików z uwagi na występowanie wirusa ASF w naszym regionie. Udział w poszukiwaniach wzięło łącznie ponad 80 osób w tym 15-stu myśliwych z KŁ „Ryś” i 70-ciu druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z Gminy Tarnobrzeg oraz Nowa Dęba i Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Dębie oraz Tarnobrzegu. Dodatkowo akcję poszukiwawczą wspierały jednostki OSP z terenu Gminy Baranów Sandomierski, które wykorzystały 2 łodzie. Jednostki pływające przeszukiwały z wody nadbrzeżne zakrzaczenia oraz linię brzegową Wisły. Dodatkowo Komenda Powiatowa Policji wsparła działania poprzez monitorowanie ruchu drogowego na Wisłostradzie z uwagi na ryzyko kolizji ze zwierzyną, która mogła wybiec na jezdnie podczas przeszukiwań. Dyżur w tym dniu prowadzili pracownicy Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Tarnobrzegu.
👉 Całość przedsięwzięcia była wspierana przez Starostę Tarnobrzeskiego oraz Prezydenta Tarnobrzega i Burmistrza Nowej Dęby oraz Wójta Gminy Baranów Sandomierski.
Koordynatorem i pomysłodawcą akcji poszukiwawczej był łowczy okręgowy – Robert Bąk. Z ramienia Koła Łowieckiego „Ryś” akcję wspierali prezes Koła – Janusz Kropornicki oraz Lesław Kosior. Przeszukano obszar wzdłuż rzeki Wisły oraz tzw. Berówkę i Konia – są to fragmenty obwodu łowieckiego Koła na południowym wschodzie. Nie znaleziono żadnych padłych dzików co potwierdza tezę, że wirus jest obecny jedynie na terenach obwodu bezpośrednio przylegających do Tarnobrzega i w pobliżu Jeziora Tarnobrzeskiego. Akcję przeprowadzono zgodnie z zasadami bioasekuracji. Biorącym w niej udział udzielono niezbędnego szkolenia.
👉Zarząd Okręgowy składa gorące podziękowania kolegom z Koła Łowieckiego „Ryś” w Nowej Dębie za aktywne działania na rzecz zwalczania ASF w naszym Okręgu. Gorące podziękowania kierujemy również do wszystkich w/w instytucji i podmiotów zaangażowanych w nasze działania.
Przed nami kolejne wyzwania i działania ukierunkowane na walkę z tą chorobą, dlatego prosimy o kolejne wsparcie już w dniu 7 marca 2020 r. podczas kolejnych przeszukiwań z udziałem wojska. W tym dniu również decyzją Zarządu Okręgowego zostanie do akcji poszukiwawczej skierowany kurs stażystów.
👉 Przyszli myśliwi, którzy obecnie biorą udział w kursie dla nowo wstępujących do PZŁ, wesprą działania na rzecz walki z wirusem. Okręg nasz podjął decyzję o wprowadzeniu w zakres tematyczny kursu przedmiotu dot. bioasekuracji myśliwych oraz realizacji odstrzału sanitarnego. Tym sposobem działania teoretyczne zostaną uzupełnione praktyką. Udział w przeszukiwaniach weźmie blisko 70-ciu kursantów. Planowany obszar poszukiwań będzie obejmował obwody Kół Łowieckich „Ryś” w Nowej Dębe, „Leśnik” Tarnobrzeg oraz „Darz Bór” Zbydniów. Oczekujemy na dalsze, aktywne wsparcie myśliwych na rzecz działań poszukiwawczych oraz odstrzału sanitarnego dzików.
👉„Dzięki wsparciu udzielonego Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przez samorządy lokalne miasta Tarnobrzeg, Nowa Dęba i Baranów Sandomierski oraz samorządu powiatu tarnobrzeskiego została zorganizowana akcja poszukiwawcza. Wsparciem były jednostki pływające OSP z gminy Baranów Sandomierski, które przeszukiwały linię brzegową Wisły. Tym samym wiemy, że ASF póki co nie przemieścił się na woj. świętokrzyskie. Ciągle wierzę w to, że dzięki naszej pracy, zaangażowaniu i determinacji uda się nam zwalczyć wirusa w regionie Tarnobrzega, co również wpłynie na bezpieczeństwo regionu mieleckiego, który cechuje pokaźna ilość gospodarstw zajmujących się hodowlą trzody chlewnej. By to się udało potrzeba jeszcze wielu wysiłków wspólnych służb i instytucji oraz samych myśliwych. Już za tydzień kolejne, zmasowane poszukiwania. Jako Polski Związek Łowiecki zaangażujemy w nie z naszej strony ponad 100 osób. Wsparciem będzie wojsko oraz jednostki OSP. Oczywiście wszystko odbywać się będzie przy nadzorze służb weterynaryjnych. Ufam, że działania te pozwolą zaleczyć wirusa w naszym regionie i ograniczą jego przemieszczanie się”.
Robert Bąk łowczy okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu.

Dodaj komentarz

Close Menu