‼️ Wirus ASF zaatakował na terenie obwodu Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ” przy JW. 2090 w Nowej Dębie – jak myśliwi walczą z groźną chorobą ‼️

‼️ Wirus ASF zaatakował na terenie obwodu Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ” przy JW. 2090 w Nowej Dębie – jak myśliwi walczą z groźną chorobą ‼️

👉Od dwóch tygodni na terenie obwodu łowieckiego nr 18 pk występują dwa przypadki wirusa afrykańskiego pomoru świń ASF, w rejonie ogródków działowych tzw. Kamionka oraz pomiędzy jeziorem tarnobrzeskim i schroniskiem dla psów.
👉 W tych dwóch miejscach dwukrotne przeszukanie terenu doprowadziło do odnalezienia prawie 30 sztuk padniętych dzików. Przed Polskim Związkiem Łowieckim oraz Służbami Weterynaryjnymi wielkie wyzwanie aby nie dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa w szczególności na sąsiedni powiat mielecki, gdzie może on zagrozić hodowcom trzody chlewnej, którzy wg danych posiadają ponad 150 tys. szt. świń.
👉 Po pierwszym pozytywnym wyniku na obecność wirusa ASF stwierdzonym u martwego dzika na Kamionce, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu lek.wet. Piotr RUCKI w dniu 15 lutego 2020 r. zorganizował pierwsze poszukiwanie martwych dzików.
👉 Dzięki poważnemu podejściu do problemu w licznym składzie do poszukiwań zgłosili się członkowie Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ” przy JW. 2090 w Nowej Dębie. W następstwie przeprowadzonych poszukiwań wspólnie z pracownikami PIW w Tarnobrzegu ujawniono kolejne martwe sztuki dzików. W celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa ASF Wojewoda Podkarpacki zarządziła odstrzał sanitarny dzików na terenie całego województwa podkarpackiego w tym również dla koła z Nowej Dęby.
👉 I tu koleina błyskawiczna reakcja ze strony członków koła, którzy jako jedyni w Okręgu Tarnobrzeskim PZŁ i wojew.podkarpackim praktycznie w cztery dni wykonali odstrzał sanitarny w ilości 18 szt. dzików. Zarząd Koła w trosce o sąsiednie obwody i hodowców trzody chlewnej do odstrzału sanitarnego zaangażował bardzo skutecznie również myśliwych z sąsiednich kół.
👉 Członek Zarządu Koła i zarazem Zarządu Okręgowego kol. Sebastian TUŹNIK wychodząc naprzeciw wyzwaniom przed jakimi stanął PZŁ i PIW wystąpił do Łowczego Okręgowego kol. Roberta BĄKA o zwiększenie odstrzału sanitarnego dla koła. W ciągu jednego dnia udało się zmienić rozporządzenie i zwiększyć liczbę dzików przewidzianych do odstrzału sanitarnego z 18 na 33 szt.
👉W ten skuteczny sposób członkowie koła walczą z wirusem ASF. W dniu 22.02.2020 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnobrzegu lek.wet. Piotr RUCKI wspólnie z pracownikami PIW koordynował zakrojoną na szeroką skalę kolejną akcję poszukiwania martwych dzików. W akcji wzięli udział wszyscy pracownicy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu, około 75 żołnierzy WOT z 33 batalionu lekkiej piechoty z Dębicy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej Straży Pożarnej, oraz znowu w licznej grupie członkowie Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ: przy JW. 2090 w Nowej Dębie. Całość działań wspierała Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu.
👉 W wyniku poszukiwań ujawniono kolejne martwe dziki w tych dwóch przypadkach gdzie pojawił się wirus ASF. Łączna liczba odnalezionych martwych dzików w tych dwóch akcjach wynosi około 30 szt. W ten sposób populacja dzika zmniejszyła się o 50 szt. co w znacznym stopniu zmiesza ryzyko choroby. Całość działań zakończyła się profesjonalnie przygotowaną dezynfekcją wszystkich uczestników poszukiwań oraz całego sprzętu biorącego udział w poszukiwaniach. Zwieńczeniem tych działań była wyśmienita grochówka przysadzona przez znanego wszystkich z umiejętności kulinarnych kol. Lesława KOSIORA.
👉 Dzięki zaangażowaniu i staraniom Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Tarnobrzegu oraz członków Koła Łowieckiego Nr 197 „RYŚ” w Nowej Dębie zdecydowane działania powinny powstrzymać rozprzestrzenienia wirusa ASF na terenie powiatu tarnobrzeskiego. Liczymy, że sąsiednie koła łowieckie w równym stopniu podejmą działania do szybkiej rozrzedzenia populacji dzika na tym terenie a tym samym zminimalizują niebezpieczeństwo roznoszenia tego wirusa przez dziki. Pozostanie jednak w dalszym ciągu człowiek jako jeden z wektorów choroby.
Darz Bór
Sebastian Tuźnik

Dodaj komentarz

Close Menu