XXIII Tarnobrzeski Puchar Wiosny, 27.06.2020 r.

XXIII Tarnobrzeski Puchar Wiosny, 27.06.2020 r.

Zarząd okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu wraz z komisją strzelecką zapraszają na zaległy XXIII Tarnobrzeski Puchar Wiosny w sobotę 27.06. 2020 r.

 

REGULAMIN ZAWODÓW

w pięcioboju myśliwskim

XXIII„Tarnobrzeski Puchar Wiosny” 27.06.2020 r.

Program zawodów, warunki uczestnictwa, konkurencje:

a/ godz. 7:30 – 8:25           – rejestracja  zawodników, wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów,

b/ godz. 9:00                       – rozpoczęcie strzelań konkursowych,

c/ wpisowe od zawodnika wynosi 180,00 PLN ( słownie sto osiemdziesiąt złotych w PLN ), płatne na konto Zarządu Okręgowego PZŁ do dnia 25.06.2020r.

Nr konta PEKAO SA O/Tarnobrzeg, 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866, w tytule przelewu: zawody TPW

d/ liczbę startujących ogranicza się do 114 zawodników, o kolejności zapisu decyduje data przelewu,

e/ Zawody odbywają się zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ dla Pięcioboju z Osią Praktyczną na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu.

 f/ Celem zawodów jest popularyzacja strzelectwa myśliwskiego , integracja myśliwych i sprawdzenie umiejętności strzeleckich.

 • Wszystkie osoby przebywające na terenie strzelnicy zobowiązane są do bezwzględnego

stosowania się do aktualnych środków ostrożności w związku z COVID-19

 

 • Zawodnicy startujący w Zawodach obowiązani są posiadać ze sobą ważną legitymację PZŁ oraz ważne pozwolenie na broń myśliwską .

               

 • Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez obowiązujące prawo za broń myśliwską zgodnie z Prawidłami Strzelań Myśliwskich
  w PZŁ,

 

 • Każdy zawodnik może maksymalnie uzyskać 500 punktów,

 

 • Klasyfikacja będzie prowadzona indywidualnie w klasie MISTRZOWSKIEJ
  i POWSZECHNEJ, DIAN, SENIOR i Klasie C,

 

 • W ramach wpłaconego przed zawodami wpisowego Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu zapewnia uczestnikom posiłek oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów,

 

 • Zawodnik / zawodniczka zdobywa tytuł „Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego” obligatoryjnie
  jeśli uzyska wynik
  425 / 500 pkt. dla mężczyzn i 400 / 500 pkt. dla kobiet lub lepszy zgodnie
  z
  8 Zarządzenia ZG PZŁ w Warszawie nr 4 / 2019 z 5 kwietnia 2019 r.

 

Pozostałe warunki oraz prawidła strzelań niewymienione w przedmiotowym regulaminie są ujęte w PRAWIDŁACH STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH przez PZŁ z 9 marca 2020 r.

 • Wszyscy uczestnicy zawodów oświadczają, że zapoznali się Regulaminem zawodów
  i strzelnicy, zobowiązują  się przestrzegać przepisów wym. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 marca 2005 r. z póżn. zm. o szczegółowych warunkach wykonywania polowania oraz Ustawy z 22 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz aktualnych obowiązujących Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ od 9 marca 2020 r.; wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
  do przeprowadzenia zawodów strzeleckich  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz celem opublikowania wyników z przedmiotowych zawodów na stronie
  pzl.tarnobrzeg.pl
  i
  www.pzlow.pl

 

Podstawy klasyfikacji – Podstawa § 56  pkt. 1 –  8 Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach PZŁ

Puchary, dyplomy i nagrody

 

 1. Za zajęcie I , II , III miejsca w Klasie P, M, Diany, Senior i C – Puchary
 2. Za zajęcie I – VI miejsca w Klasie P, M, Diany, Senior i C –  Dyplomy,
 3. Za najlepszy wynik w Kuli i Śrucie – Pamiątka i Dyplom,

Dla najlepszych zawodników w poszczególnych klasach przewidziano nagrody rzeczowe w ilości ustalonej  przez organizatora.

 Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z aktualnym regulaminem strzelnicy wywieszonym na

 tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

  Punkt opieki medycznej znajduje się w sekretariacie.

                                                                                             ZAPRASZAMY

Prosimy o powiadomienie zainteresowanych

                                                                                ZO PZŁ w Tarnobrzegu

regulamin

 

Dodaj komentarz

Close Menu