XXII Tarnobrzeski Puchar Wiosny 25.05.2019 r.

XXII Tarnobrzeski Puchar Wiosny 25.05.2019 r.

 

Sekretariat czynny od godz. 730.

Zawody odbędą się na Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu, ul Strzelecka4.

Wpisowe 150 zł płatne na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu
PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg
38 1240 2744 1111 0000 3990 9866

w tytule wpłaty: Imię i nazwisko, okręg, klasa strzelecka, TPW do dnia 20 maja 2019r.

  • Organizator prowadzi zapisy oraz listę zawodników według kolejności wpłaty wpisowego;
  • Organizator zastrzega sobie, że maksymalna liczba zawodników nie może przekroczyć 120 osób;
  • o udziale zawodników w zawodach decyduje kolejność wpłaty wpisowego;
    • wpisowe należy wpłacić do dnia 20.05.2019 r , po tej dacie w przypadku rezygnacji
      z udziału w zawodach organizator nie zwraca uiszczonego wpisowego;
    • Oprócz atrakcyjnych nagród i pucharów Organizator przewidział wśród zawodników losowanie

                                            Nagrody specjalnej – sportowej broni gładkolufowej.

                                                                              ZAPRASZAMY

REGULAMIN PUCHAR WIOSNY

Dodaj komentarz

Close Menu