Pierwsza narada Łowczego Krajowego z Łowczymi Okręgowymi.

Pierwsza narada Łowczego Krajowego z Łowczymi Okręgowymi.

“25 kwietnia w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyła się pierwsza narada Łowczych Okręgowych z Łowczym Krajowym Albertem Kołodziejskim oraz z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Rafałem Malcem. Łowczowie i kierownicy okręgów stawili się w komplecie.

Podczas narady omawiane były najważniejsze zagadnienia związane z obecną sytuacją finansową i działalnością okręgów. W dyskusji pojawił się temat podjęcia zintensyfikowanej działalności terenowej łowczych i kierowników, w celu dotarcia do kół łowieckich, rozeznania lub załagodzenia sytuacji konfliktowych, oraz przedstawienia propozycji Ministerstwa Środowiska w zakresie szkoleń w kierunku zwalczania ASF.

Podczas obrad omówiono też kwestie ujednolicenia wynagrodzeń, zniesienia dysonansu co do przyznawanych nagród finansowych oraz transparentności wydatkowania środków Zrzeszenia.

Pytania, które były składową drugiej części obrad, skierowane były przede wszystkim do Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i dotyczyły terminu, prawidłowości powiadomień oraz składów Okręgowych Zjazdów Delegatów, a także rejestracji kół łowieckich. Łowczy Krajowy udzielał informacji na pytania dotyczące finansów.”

Dodaj komentarz

Close Menu