OGRANICZENIA W FUNKCJONOWANIU BIURA I STRZELNICY ZO PZŁ W TARNOBRZEGU

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu działając w oparciu o § 98 ust. 1 pkt 14, 23 i 28 Statutu PZŁ, mając na uwadze zapisy USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374), w celu zminimalizowania narażenia na zarażenie koronawirusem SARS-CoV-2 powodującym zachorowania na COVID-19 u ludzi informuje, że wprowadza ograniczenia
w funkcjonowaniu biura ZO PZŁ oraz Strzelnicy Myśliwskiej w Tarnobrzegu
.

Ograniczenia te dotyczą:

  • Zawieszenie działalności obsługi bezpośredniej myśliwych przez biuro ZO PZŁ
    w Tarnobrzegu. Wszelkie sprawy należy załatwiać wyłącznie telefonicznie lub drogą mailową. Kwestie związane z planami łowieckimi należy uzgadniać telefonicznie, zaś samo dostarczenie planu odbywać się powinno poprzez przesłanie dokumentu listem poleconym (priorytet) na adres Zarządu Okręgowego;
  • Ograniczenia w korzystaniu ze Strzelnicy Myśliwskiej ZO PZŁ w Tarnobrzegu –wprowadzamy zawieszenie treningów strzeleckich z broni śrutowej.

Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach przystrzelanie broni kulowej na stanowisku „rogacz” z uwagi na realizowany odstrzał sanitarny dzików. Stanowisko jest czynne, zaś książka wpisów jest wyłożona na stanowisku wraz ze środkiem dezynfekującym. Przed i po przestrzeliwaniu broni należy zdezynfekować klawisze obsługi rogacza oraz podstawowe przyrządy związane z ustawianiem broni.

Powyższe ograniczenia wprowadzone zostają na okres do dnia 25 marca 2020 r.
z możliwością ich ewentualnego utrzymania dodatkową decyzją Zarządu Okręgowego PZŁ
w Tarnobrzegu.

Dodaj komentarz

Close Menu