Medalowe rogacze sezonu 2018/2019 w Okręgu Tarnobrzeskim PZŁ

Medalowe rogacze sezonu 2018/2019 w Okręgu Tarnobrzeskim PZŁ

Działająca przy naszym Okręgu Komisja do Spraw Oceny Prawidłowości Odstrzału Samców Zwierzyny Płowej i Wyceny Medalowej Trofeów Łowieckich przeprowadziła wycenę medalową rogaczy pozyskanych w sezonie 2018/2019 w dzierżawionych przez koła obwodach łowieckich Okręgu Tarnobrzeskiego.

Wycena została przeprowadzona w dwóch etapach, tak jak to reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu wyceny i ewidencji trofeów łowieckich.

Etap pierwszy to wycena wstępna, w której brana jest pod uwagę forma i masa parostków (co najmniej 0,43 kg brutto)i która była dokonana  podczas oceny zgodności odstrzału z zasadami selekcji osobniczej rogaczy w listopadzie 2018 r.

Na tym etapie do dalszej wyceny medalowej zakwalifikowano 134 sztuki parostków z pośród 1125 parostków dostarczonych do oceny.

Etap drugi to wycena ostateczna, która była dokonana przez komisję w oparciu o kryteria Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC).

Na podkreślenie zasługuje fakt udziału w pracach naszej komisji wyjątkowego autorytetu w dziedzinie trofeów łowieckich, prof. Romana Dziedzica.

W wyniku przeprowadzonej przez Komisje wyceny ostatecznej 119 parostków uzyskało punktację kwalifikującą trofeum jako medalowe w tym: 29 złoty medal,  44 srebrny medal, 46 brązowy medal.

Ilość parostków medalowych rogaczy odstrzelonych w sezonie 2018/2019 jest imponująca, stanowią one 10,58% wszystkich parostków dostarczonych do oceny, szczególnie cieszy ilość rogaczy złoto-medalowych.

Punktacje powyżej 150 punktów CIC uzyskało 6 parostków a najlepsze parostki  wycenione zostały na 162,45 punkty CIC.

Możemy być dumni z naszych łowisk.

Darz Bór

Kazimierz Krupa

Dodaj komentarz

Close Menu