KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAJĘCIA KOMORNICZEGO W ZO PZŁ TARNOBRZEG

W związku  z pojawieniem się na portalu dziennik.lowiecki.pl  tematu “Rachunki bankowe PZŁ zajmują komornicy”‘  Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu  informuje, że istotnie w dniu 30 marca 2020 r. zostały podjęte zajęcia komornicze konta bankowego na kwotę 4.410,00 zł.

Zajęcia te są następstwem spraw sądowych dotyczących zaniechania obowiązku udostępnienia informacji publicznej w latach 2013-2015

Przypominamy, że w tym wyżej wymienionym okresie  funkcję pełnił  poprzedni Zarząd Okręgowy.

Zaniechania i jego następstwa nie dotyczą aktualnego składu osobowego Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu.

Darz Bór

Zarząd Okręgowy  PZŁ w Tarnobrzegu

Dodaj komentarz

Close Menu