Nowy rok i nowe plany w Okręgu PZŁ Tarnobrzeg

Nowy rok i nowe plany w Okręgu PZŁ Tarnobrzeg

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu podjął plany co do wydarzeń i działań, jakie chce wdrożyć w pierwszym półroczu 2020 roku. Kierunki rozwoju Okręgu mają na uwadze przede wszystkim budowanie wspólnej przestrzeni dla myśliwych. Tutaj mamy na uwadze strzelnicę i jej otoczenie. W tym celu Zarząd podjął uchwałę o remoncie łazienek ogólnodostępnych dla myśliwych. Ilość osób odwiedzających strzelnicę stale wzrasta stąd należy poprawić warunki higieniczne na strzelnicy. Ponadto w niedługim czasie zostanie wykonany przyłącz kanalizacyjny co również poprawi funkcjonalność naszego obiektu.

Kolejnym elementem rozszerzenia działalności naszej strzelnicy będzie wykonanie ścieżki edukacyjnej. W tym celu zostaną wykonane tablice edukacyjne oraz alejka żwirowa. Dodatkowo zostanie przygotowane palenisko na ognisko wraz z ławkami. Ta infrastruktura jest wprowadzeniem do uruchomienia Centrum Edukacji Przyrodniczej, które zamierzamy otworzyć w przyszłym roku.  Na bazie tych elementów będzie można gościć dzieci i młodzież na obiekcie i prowadzić zajęcia z edukacji przyrodniczej.

Kolejnym krokiem w rozwoju strzelnicy będzie zmiana jej statusu. Chcemy docelowo uruchomić na stanowisku „zająca” przestrzeliwanie broni krótkiej. Nowe prawidła strzeleckie wycofują oś tą z konkurencji strzeleckiej. Zagospodarowanie tego miejsca na przestrzeliwanie broni krótkiej pozwoli wejść we współpracę ze służbami posługującymi się tym rodzajem broni. Będzie z tego tytułu możliwość generowania przychodów, które w całości przeznaczymy na inwestycję w obiekt.

Jeśli mowa o edukacji najmłodszych Zarząd Okręgowy w partnerstwie z Okręgiem PZŁ w Rzeszowie oraz Tarnowie zleci projekt łamigłówek i krzyżówek dla dzieci, które zostaną wydane w formie książeczki. Jest to element edukacji poprzez zabawę. Pozycję będzie można nabyć na wiosnę tego roku.

Zarząd podjął również decyzję o wdrożeniu pilotażowego programu w sprawie zwalczania ASF. Prognozujemy, że wirus będzie obecny w naszych łowiskach przez co najmniej najbliższe 20 lat, dlatego potrzebne są systemowe działania prewencyjne. Tym samym opracowany został Program, który opiera się na pracy koordynatorów ds. walki z ASF. Każde z kół łowieckich będzie zobowiązane powołać takiego koordynatora, który zostanie przeszkolony i wdrożony do pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej. Zabezpieczeniem dla jego pracy będą środki, jakie otrzymują koła w ramach wypłat za pozyskane dziki. Rolą jego będzie szeroko rozumiane wdrażanie procesu bioasekuracji oraz odpowiedzialność za chłodnie i przetrzymywany w nich tusze dzików. Szczegóły Programu zostaną przekazane prezesom kół łowieckich na naradzie w miesiącu lutym 2020 r. Program ruszy od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Kultura łowiecka i tradycje z nią związane są bliskie Zarządowi Okręgowemu, dlatego podjęliśmy uchwałę w sprawie współorganizacji wraz z Niżańskim Centrum Kultury sympozjum pn. Łowiectwo jako element kulturowego dziedzictwa narodowego. Sympozjum odbędzie się w dniu 14 marca 2020 r. w Nisku. Odbędą się w ramach niego prelekcje i wykłady oraz dyskusje nad obecną sytuacją kulturową w łowiectwie. Sympozjum będzie towarzyszyć wystawa malarstwa oraz wystawa zorganizowana przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej  – Oddział Rzeszów.

Wszystkich myśliwych oraz koła łowieckie zapraszamy do wsparcia naszych działań
i aktywnego włączania się w pracę Okręgu.

 

Dodaj komentarz

Close Menu