II Tarnobrzeski Puchar Lata, 21.07.2019 r.

II Tarnobrzeski Puchar Lata, 21.07.2019 r.

 

Polski Związek Łowiecki, Zarząd okręgowy w Tarnobrzegu zaprasza na II Tarnobrzeski Puchar Lata w dniu 21 lipca 2019 r.

Regulamin i harmonogram  II Tarnobrzeski Puchar Lata

Organizator: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu

Miejsce: strzelnica myśliwska ZO PZŁ w Tarnobrzegu-Borów, ul. Strzelecka 4

Termin : 21 lipiec 2019 r. ( niedziela)

Termin rejestracji i opłata startowa : 100 PLN do dnia 19.07.2019 r. lub do ogłoszenia zamknięcia listy,
o udziale w zawodach decyduje kolejność wpłaty wpisowego, na konto Zarządu Okręgowego PZŁ
w Tarnobrzegu: 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866
W tytule wpłaty proszę wpisać:
 nazwisko, imię, okręg, klasa strzelecka (M, P).

 

Formuła zawodów : kombinacja myśliwska według reguł ustalonych przez organizatora zawodów

Wydawanie numerów startowych w dniu Pucharu  od godz. 7.30 w biurze zawodów na strzelnicy PZŁ
w Tarnobrzegu

Harmonogram imprezy :

7.30 –  wydawanie numerów startowych

8.30 – uroczyste otwarcie zawodów

9.00 – rozpoczęcie strzelań

16.00 – zakończenie zawodów

16.15 – Poker na osi skeet ( dodatkowa nagroda dla zwycięzcy )

17.00- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom oraz losowanie dodatkowych nagród wśród wszystkich uczestników zawodów

Catering:

Wydawanie posiłków w formie bufetu od godz. 9 – 16  ( w cenie wpisowego)

Kawa , herbata , napoje zimne dostępne przez cały czas trwania zawodów ( w cenie wpisowego )

Klasyfikacje :

  • OPEN
  • DIANY
  • Konkurencje zawodów :

Oś Parcour 1

2 razy po 25  rzutków, 50 pkt.

 

Oś Parcour 2

2 razy po 25 rzutków, 50 pkt.

 

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy oraz go przestrzegania.

Każdy uczestnik ma obowiązek posiadania pozwolenia na broń.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub regulaminu zawodów.

Osoba uczestnicząca w zawodach jednocześnie wyraża zgodę na publikacje danych i wizerunku w tym zakresie zgodnie z RODO.

Darz Bór

Regulamin i harmonogram II Tarnobrzeski Puchar Lata

 

 

Dodaj komentarz

Close Menu