„Klucze do Puszczy Sandomierskiej”- czyli edukacja przyrodnicza z Kołem Łowieckim „Darz Bór” Zbydniów.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

„Klucze do Puszczy Sandomierskiej”- czyli edukacja przyrodnicza z Kołem Łowieckim „Darz Bór” Zbydniów.

Koło Łowieckie „Darz Bór” z siedzibą w Zbydniowie (Gmina Zaleszany) realizowało swój projekt w ramach konkursu grantowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  Należy nadmienić, iż Koło „Darz Bór” było jedyną organizacją zrzeszającą myśliwych w Polsce, która otrzymała wsparcie finansowe na wdrożenie autorskiego pomysłu z ponad 4 tys. organizacji pozarządowych z całego kraju.

Projekt, na który Koło otrzymało wsparcie finansowe na poziomie ponad 32 tys. PLN, realizowany był w okresie od września do grudnia 2018 r. Niniejsze zadanie publiczne zakładało oddziaływanie edukacyjno-obywatelskie na społeczność dziecięco-młodzieżową i osób dorosłych z 4 sołectw wiejskiej gminy Zaleszany pow. stalowowolski, woj. podkarpackie (Zbydniów, Kotowa Wola, Turbia i Obojna ) w obszarze ekologii i dbałości o stan środowiska naturalnego oraz popularyzacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Bezpośrednio działania projektu kierowane były do dzieci i młodzieży z w/w sołectw (około 300 dzieci i młodzieży). Z pomocą tej grupy społecznej nastąpiło pośrednie oddziaływanie na rzecz wszystkich mieszkańców w/w obszaru (około 4 tys. osób). Instrumentem działań były powołane i wdrożone do czynnych działań Koła Miłośników Przyrody, które funkcjonowały w oparciu o system wsparcia specjalnie przeszkolonych i przygotowanych do pracy z dziećmi i młodzieżą Animatorów powołanych z pośród członków Koła „Darz Bór”, nauczycieli szkół oraz utworzonej sekcji wolontariatu.

W ramach zrealizowanych zadań projektu Koło „Darz Bór” było organizatorem dwóch edukacyjnych wizyt studyjnych we wrześniu oraz grudniu 2018 roku. Pierwsza z wizyt odbyła się w Janowie Lubelskim (woj. lubelskie). Przedmiotem dwudniowego wyjazdu edukacyjnego było szkolenie z obszaru wolontariatu ekologicznego, adresowane do grupy gimnazjalistów i nauczycieli. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasów Janowskich, prowadzonym przez Lasy Państwowe. Dzięki doborowi lokalizacji miejsca, uczestnicy szkolenia po zajęciach mieli możliwość poznać przyrodnicze ścieżki edukacyjne w Kompleksie Promocyjnym (obszar rezerwatów przyrody), gdzie pod okiem myśliwych z Koła „Darz Bór” poznawali zasoby naturalne środowiska leśnego. Urozmaiceniem pobytu była zorganizowana przez gospodarzy przejażdżka autem terenowym po okolicy wraz z prelekcją przewodnika. Dodatkowo uczestnicy wyjazdu mieli możliwość odwiedzić izbę regionalno- przyrodniczą z ciekawą ekspozycją dot. zasobów kultury i przyrody obrębu Lasów Janowskich. Nie obyło się również bez ogniska oraz gawędzenia o kniei leśnej i przygodach, jakich doświadczyli w niej obecni myśliwi.

Druga z wizyt (jednodniowa) odbyła się w Roztoczańskim Parku Narodowym (woj. lubelskie). Miejscem docelowym wizyty była miejscowość Zwierzyniec, gdzie zlokalizowane jest Muzeum Przyrody oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczej. W wizycie tej wzięli udział uczniowie wraz z myśliwymi i nauczycielami, gdzie zapoznali się z ekspozycją Muzeum, obejrzeli film dot. zasobów kulturalno-przyrodniczych Roztocza, a także wraz z przewodnikiem odwiedzili innowacyjną wystawę przyrodniczą, prezentującą środowisko naturalne i okazy fauny i flory Roztoczańskiego Parku Narodowego. W dalszym etapie wizyty grupa przeszła przez teren Parku ścieżką edukacyjną pn. „Bukową Góra”, gdzie podziwiali zasoby drzewostanu jodłowego i bukowego, niezmienione od setek lat.

W ramach zadania publicznego ogłoszono również konkursy dla dzieci i młodzieży. Przedmiotem konkursu plastycznego była szeroko rozumiana zachęta do poszanowania środowiska naturalnego. Na konkurs wpłynęło ponad 40 prac plastycznych, a innowacyjnym pomysłem było wykorzystanie ich do przygotowania tablic informacyjnych, którymi oznaczono dzikie wysypiska śmieci.

Element projektu stanowiła również akcja pn. „Lisie nory” w ramach której, myśliwi wraz z dziećmi i młodzieżą odbyli piesze wędrówki wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Łęg. Celem było poszukiwanie nor lisów i bobrów, które mogłyby w jakiś sposób naruszać strukturę wałów, a tym samym przyczynić się do zagrożenia powodziowego. Na szczęście nie stwierdzono nieszczelności wałów spowodowanych siedliskami norowców.

Niezwykle ciekawymi okazała się być oferta zajęć warsztatowych dla uczniów pn. „Ze starego coś nowego”. Udział w tej formie warsztatów artystyczno-recyklingowych wzięło blisko 300-stu uczniów – w tym nawet przedszkolaki. Stolik ze starej opony, wazony z puszek i ozdoby choinkowe z rolek po papierze toaletowym to tylko niektóre z efektów tych zajęć.

Projekt zakończono wspólnym spotkaniem wszystkich jego uczestników. Program spotkania zawierał w sobie elementy rywalizacji poszczególnych Kół Miłośników Przyrody, poprzez quiz drużynowy z podstawowej wiedzy łowieckiej i znajomości przyrody. Wszystkim uczestnikom quizu zapewniono nagrody, upominki i poczęstunek. Komisję oceniającą rywalizację stanowili przedstawiciele Nadleśnictwa Rozwadów oraz Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu oraz Zarządów Kół Łowieckich „Darz Bór” Zbydniów i „San” Skowierzyn.

Z uwagi na fakt pozyskania środków finansowych przez Koło wszelki udział dzieci i młodzieży w wydarzeniach projektowych był całkowicie wolny od opłat. Otwartości Koła „Darz Bór” na działania społeczno-edukacyjne z udziałem zewnętrznych źródeł ich finansowania, stanowi priorytet w dalszym rozwoju tej organizacji społecznej.

„Dzięki tej inicjatywie bez wątpienia dokonała się zmiana mentalności społecznej w postrzeganiu zrzeszenia myśliwych, jako ludzi otwartych również na potrzeby i problemy lokalnego środowiska, którzy widzą nie tylko korzyści z realizacji własnych pasji, lecz również dostrzegają głęboką potrzebę edukacji ekologiczno-przyrodniczej, dzięki której sukcesywnie postępuje proces poprawy stanu środowiska naturalnego, w którym przecież wszyscy wspólnie przebywamy, żyjemy i żyć będziemy” – Robert Bąk – koordynator projektu.

            

Dodaj komentarz

Close Menu