Edukacja z kołem łowieckim “Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem.

Edukacja z kołem łowieckim “Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem.

W dniu 8 lutego br. koledzy Sylwester Chmielowiec prezes koła łowieckiego “Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem wraz z kolegą Ireneuszem Krokerem, skarbnikiem koła przeprowadzili zajęcia edukacyjne dla dzieci z przedszkola w Zbydniowie. Dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej dzieciaki miały nie tylko możliwość zapoznania się z dziko żyjącymi zwierzętami zamieszkującymi naszą okolicę ale również z głosami tych zwierząt /jelenia,sarny, koguta bażanta, zająca itp./. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zrzuty jelenia, rogacza czy oręż dzika. Na zakończenie zajęć maluchy bardzo trafnie potrafiły odpowiadać na pytania jak należy zachowywać się w lesie?, czego nie powinno się robić przebywając w środowisku przyrodniczym. Myśliwi serdecznie dziękują dyrekcji przedszkola za możliwość przeprowadzenia tych zajęć.
Przygotował Sylwester

Chmielowiec

Dodaj komentarz

Close Menu