Zajęcia edukacyjno – integracyjne z kołem łowieckim “Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem.

Zajęcia edukacyjno – integracyjne z kołem łowieckim “Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem.

 24.10.2019 r. kol. Sylwester Chmielowiec prezes K.Ł. „Nadwiślańskie” w Radomyślu nad Sanem a jednocześnie członek Komisji Edukacji Przyrodniczej przy Z.O. PZŁ w Tarnobrzegu przeprowadził zajęcia edukacyjno – integracyjne, których uczestnikami byli uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gorzycach oraz podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomyślu nad Sanem. Ich celem było zaznajomienie uczestników ze zwierzętami dziko żyjącymi na obszarze naszego okręgu, ich biologią, trybem życia itp. Tematem poruszanym na zajęciach był również problem kłusownictwa, rola jaką odgrywają myśliwi we współczesnej gospodarce z położeniem nacisku na ochronę pól uprawnych przed szkodami jakie wyrządza zwierzyna dziko żyjąca jako jedno z zadań i obowiązków , które ciążą na myśliwych. Drugim etapem zajęć było udanie się w teren do pobliskiego lasu. Uczniowie uczyli się rozpoznawać różne gatunki drzew po kształcie liści, korze którą są pokryte ich pnie. Zobaczyli również jak wygląda zwyżka, która służy myśliwym nie tylko do polowania ale również do ochrony pól uprawnych. Finałem zajęć było ognisko z pieczoną kiełbaską.

Darz Bór

Sylwester Chmielowiec

Dodaj komentarz

Close Menu