Z życia koła łowieckiego “Dzik” w Zaklikowie.

Z życia koła łowieckiego “Dzik” w Zaklikowie.

W sobotę, 27 kwietnia myśliwi Koła Łowieckiego DZIK w Zaklikowie, we współpracy z Urzędem

Miejskim w Zaklikowie wyruszyli w łowiska nie z bronią, a z workami na śmieci. Uprzątnięto

kilometrowy odcinek drogi, gdzie zebrano 32 worki odpadów oraz fragment lasu, skąd zabrano 44

worki. Odpady przekazane zostały do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

SELEKTYNKA w Zaklikowie. W akcji brało udział 18 myśliwych, mamy nadzieję kontynuować tego

typu działania w szerszym gronie.

Darz Bór

Zarząd K. Ł.

„Dzik”

Dodaj komentarz

Close Menu