XX Puchar FAM-PIONKI” 11.05.2019 r. Strzelnica PZŁ w Tarnobrzegu.

XX Puchar FAM-PIONKI” 11.05.2019 r. Strzelnica PZŁ w Tarnobrzegu.

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu zaprasza na zawody w strzelaniach myśliwskich o “XX Puchar FAM-PIONKI”, które odbędą się dnia 11 maja 2019 r. na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu, ul. Strzelecka 4. Strzelany będzie pełny sześciobój. Regulamin w załączeniu.

Zapisy na zawody do dnia 06.05.2019 r. telefonicznie 15 822 60 89 lub e-mail: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl z informacją: Fam Pionki, nazwisko, imię, okręg, klasa strzelecka (M, P). Limit zawodników – 120 osób, decyduje kolejność wpłat.

Wpisowe w kwocie 150 zł należy wpłacić do dnia 06.05.2019 r. na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu w tytule wpisując: Fam Pionki, nazwisko, imię, okręg, klasa strzelecka (M, P)

REGULAMIN ZAWODÓW STRZELECTWA MYŚLIWSKIEGO O „PUCHAR FAM PIONKI”

 

Zawody odbędą się w dniu 11 maja 2019 roku (sobota) na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu ul. Strzelecka 4.

Celem imprezy strzeleckiej jest rozpowszechnianie strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie ich umiejętności strzeleckich. Zawody mają charakter otwarty, uczestniczyć w nich mogą myśliwi z ważną legitymacją PZŁ, bez względu na posiadaną klasę strzelecką.

Zawody zostaną przeprowadzone w pełnym wieloboju myśliwskim, zgodnie z prawidłami strzeleckimi, obowiązującymi w Polskim Związku Łowieckim. Do strzelań można używać wyłącznie broni uznanej za broń myśliwską zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz.

Klasyfikacja

 indywidualna – klasa Dian;

indywidualna – klasa mistrzowska;

indywidualna – klasa powszechna;

indywidualna – klasa „C” (myśliwi ze stażem nie większym niż 5 lat w PZŁ).

Zasady klasyfikacji zgodnie z § 58 prawideł strzeleckich:

Kolejność zajętych miejsc indywidualnie ustala się w/g uzyskanych sum punktów  z poszczególnych konkurencji. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwóch  lub więcej zawodników o pierwszym miejscu decyduje baraż na konkurencji określonej przez sędziego głównego zawodów, a pozostałe miejsca klasyfikuje się wg następujących zasad:

– lepszy wynik w strzelaniu śrutem;

 – lepszy wynik na kręgu;

 – lepszy wynik na osi;

 – lepszy wynik na zającu;

– lepszy wynik na dziku.

Strzelanie przeprowadza się w grupach sześcioosobowych. W uzasadnionych przypadkach grupa może być mniej lub bardziej liczna. Kolejność strzelania poszczególnych grup, a w grupach – strzelców, odbywa się według losowania lub ustaleń organizatorów. Tarcze są własnością organizatora.

Program zawodów:

godzina 7.00 – 8.00 – wydawanie numerów startowych;

godzina 8.00 – otwarcie zawodów;

godzina 8.30 – początek strzelań konkursowych zgodnie z harmonogramem.

Nagrody: od I do III miejsca klasa „Mistrzowska” – puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe;

 od I do III miejsca klasa „Powszechna” – puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe;

  od I do III miejsca klasa „Dian” – puchary, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe;

 od I do III miejsca klasa „C” – medale, dyplomy;

 najlepszy wynik w strzelaniu śrutem – dyplom, medal;

  najlepszy wynik w strzelaniu kulą – dyplom, medal.

            Postanowienia końcowe:

                              organizator prowadzi zapisy, oraz listę zawodników według kolejności wpłaty wpisowego;

organizator zastrzega sobie, że maksymalna liczba zawodników nie może przekroczyć 120 osób;

o udziale w zawodach decyduje kolejność wpłaty wpisowego;

wpisowe w wysokości 150,00 zł należy wpłacić do dnia 06.05.2019 r. na konto bankowe Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu:

38 1240 2744 1111 0000 3990 9866 W tytule wpłaty proszę wpisać koniecznie:  Fam Pionki, nazwisko, imię, okręg, klasa strzelecka (M, P).

Nie uiszczenie opłaty wpisowego do dnia 06.05.2019 r., może skutkować brakiem możliwości startu w zawodach. Opłata nie podlega zwrotowi, ale może być przekazana na innego wskazanego zawodnika.

Organizator zapewnia posiłek w trakcie trwania zawodów.

Uwaga: Po zakończeniu zawodów wszyscy uczestnicy obecni na ceremonii zakończenia, wezmą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z regulaminem strzelnicy wywieszonym na tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

Na strzelnicy w budynku sekretariatu znajduje się punkt opieki medycznej.

ORGANIZATORZY:

FAM PIONKI I ZARZĄD OKRĘGOWY PZŁ W TARNOBRZEGU

Dodaj komentarz

Close Menu