Wiosenna akcja szczepienia lisów – zawieszenie polowań dotyczących odstrzału lisów

Dzień Dobry

W nawiązaniu do załączonego pisma Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr WIWzak.913.27.10.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.  wyjaśniam co następuje zawieszenie polowań w czasie trwania wiosennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie dotyczy wyłącznie odstrzału lisów.

 

Z polecenia PWLW

Barbara Ignarska – Chudy

WIW z/s w Krośnie

Otwórz pismo

 

Dodaj komentarz

Close Menu