SZKOLENIE WETERYNARYJNE DLA MYŚLIWYCH.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu informuje, że w dniach 13-14 kwietnia 2019 roku (sobota-niedziela) w godzinach od 9.00 do 16.00 zostanie przeprowadzone szkolenie z zakresu wiedzy wymaganej od myśliwych, którzy polują na zwierzynę łowną z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tychże zwierząt.

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń myśliwych (Dz.U.Nr.235, poz.1548), każdy myśliwy jest zobligowany do udziału w w/w szkoleniu, zaś ważność odbytego szkolenia trwa 10 lat.

Zgłoszeń imiennych należy dokonać do dnia 10 kwietnia 2019 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: zo.tarnobrzeg@pzlow.pl
Informacja o miejscu szkolenia jest uzależniona od liczby osób zgłoszonych i zostanie przekazana zainteresowanym w dniu 11 kwietnia 2019 r. Koszt szkolenia wynosi 120 zł. Wpłaty należy dokonać poprzez przelew kwoty na konto Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu: PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg 38 1240 2744 1111 0000 3990 9866 lub w przypadku oddelegowania myśliwych przez koła łowieckie – na podstawie faktury wystawionej przez Zarząd Okręgowy.

 

 Darz Bór

Szkolenie weterynaryjne dla myśliwych- program

Dodaj komentarz

Close Menu