Sukces myśliwych z Koła Łowieckiego „San” Skowierzyn w walce z kłusownictwem.

W dniu 16 października 2019 r. myśliwi z Koła Łowieckiego „San” Skowierzyn Mirosław M. oraz Tadeusz K. w godzinach nocnych podjęli skuteczną interwencję w wyniku której zatrzymano dwóch mężczyzn, którzy kłusowali na obwodzie łowieckim tegoż Koła. Zatrzymani mężczyźni zostali skutecznie zablokowani przez myśliwych przed ucieczką, po czym w samochodzie marki Volkswagen Golf odnaleziono ślady krwi oraz w bezpośredniej bliskości samochodu porzuconą broń z tłumikiem. Na miejsce wezwano patrol policji, który przeprowadził czynności operacyjne. Na ich podstawie w domu jednego z zatrzymanych zlokalizowano znaczne ilości mięsa, które zatrzymano do analizy. Personalia jednego z kłusowników wskazują na to, że jest on członkiem Polskiego Związku Łowieckiego niezrzeszonym w żadnym z kół łowieckich. Po potwierdzeniu tego faktu przez policję Zarząd Okręgowy podejmie stosowane kroki wykluczające w/w ze Zrzeszenia. Dla zatrzymanych przewidziana teraz jest procedura dochodzeniowo-śledcza.

Zarząd Okręgowy składa gorące podziękowania dla myśliwych z Koła Łowieckiego „San” Skowierzyn, za podjęcie skutecznych działań i odwagę w czynnościach mających na celu zatrzymanie kłusowników. Tym samym zwracamy się również do kolegów myśliwych o nie pozostawanie biernym w podobnych przypadkach, gdyż gospodarka łowiecka oraz nasz kodeks moralny myśliwego nakłada na nas – członków PZŁ- obowiązki podejmowania czynności ukierunkowanych na ochronę zasobów przyrodniczych. Raz jeszcze składam w imieniu Zarządu Okręgowego PZŁ w Tarnobrzegu wyrazy uznania za podjęte działania przez kolegów myśliwych z Koła Łowieckiego „San” Skowierzyn. Niech służą one przykładem pozostałym myśliwych zrzeszonym w Tarnobrzeskiej Organizacji Łowieckiej.

Darz Bór!

Dodaj komentarz

Close Menu