Sprzątanie łowiska w Kole Łowieckim „Ziemia Sandomierska”

Sprzątanie łowiska w Kole Łowieckim „Ziemia Sandomierska”

W dniu 28 kwietnia 2019 r. w godzinach porannych Koledzy z Koła Łowieckiego „Ziemia Sandomierska” stawili się na zbiórce, aby wziąć udział w Akcji Sprzątania Łowiska. Z racji tego, że dla myśliwego są jedynie dwa rodzaje pogody, tzn. dobra i bardzo dobra, udało się, pomimo deszczowej aury, zebrać dosyć liczną grupę ochotników.

Łowieckim zwyczajem nawet tak nietypowe łowy nie mogą się odbyć bez odprawy, podczas której rozdzielono zadania, podzielono wszystkich obecnych na niewielkie grupy i wyznaczono im określone tereny. Uzbrojona jedynie w worki na śmieci i rękawiczki każda grupa wyruszyła w swoim kierunku.Proste z pozoru zadanie wymagało z góry ściśle określonych zasad. Aby akcja przyniosła wymierne skutki objęto nią tereny, w których najczęściej bytuje dzika zwierzyna. W związku nie tylko z dużą ilością śmieci, ale także ich różnorodnością w pierwszej kolejności należało posprzątać te, które najbardziej zagrażają życiu lub zdrowiu zwierząt zamieszkujących łowisko, stanowiąc zagrożenie nie tylko ze względu na swoją toksyczność, ale także stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo zadławienia, skaleczenia lub zaplątania się w nie.Ogromnym, i pomimo coraz bardziej rozwiniętego systemu odbioru wszelkiego rodzaju odpadów z prywatnych posesji, bardzo częstym procederem są nielegalne wysypiska śmieci. Te śmieci których, ze względu na swoje gabaryty nie udało się zebrać bez specjalistycznego sprzętu, zostały oznaczone i objęte monitoringiem w celu doprowadzenia do ich utylizacji.W miarę upływu dnia dowożono na miejsce zbiórki kolejne worki.Uzbierano w sumie kilkadziesiąt worków.

Taka jednodniowa akcja, pomimo  zaangażowania i włożonego w nią ogromnego wysiłku, jest niewielkim elementem całej układanki. Należy mieć świadomość, że las rósł jak nas nie było i będzie rósł dalej jak nas już nie będzie. Dlatego naszym moralnym obowiązkiem, nie tylko myśliwych ale całego społeczeństwa, jest pozostawić knieję przyszłym pokoleniom w lepszym stanie niż ją zastaliśmy.

 

 

Z łowieckim pozdrowieniem
Darz Bór
Sebastian Wołos

Dodaj komentarz

Close Menu