Składka na PZŁ na 2019 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu informuje, że składka członkowska od osób fizycznych na rok 2019 oraz ubezpieczenie wynosi:

SKŁADKA NORMALNA

– 320,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 363,00 PLN.

SKŁADKA ULGOWA

– 160,00 PLN plus ubezpieczenie – 43,00 PLN

– razem 203,00 PLN.

 

Przypominamy, iż składka członkowska zgodnie z zapisami statutu PZŁ płatna jest

przez członków Zrzeszenia należących do kół , poprzez koła łowieckie, 
do dnia 31 grudnia 2018 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).

przez członków niestowarzyszonych , na rachunek bankowy ZO PZŁ w Tarnobrzegu. PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg
38 1240 2744 1111 0000 3990 9866 

do dnia 31 grudnia 2018 roku (§ 181 pkt 5 Statutu PZŁ).

Dodaj komentarz

Close Menu