Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020. Poz. 577)

Rozporządzenie to wprowadza odstępstwo od zakazu przemieszczania się dla osób przy wykonywania czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) i ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2018 r. poz. 1967 oraz z 2020 r. poz. 148 i 285) oraz zakupu towarów i usług z nimi związanych”, a więc dla prowadzenia polowań i odstrzałów sanitarnych.

Jednocześnie informuję, że w mocy zostają rekomendacje z dnia 26 marca 2020 rDepartamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia przez wojewodów zakazów polowań na terenach przygranicznych.

Z poważaniem

Andrzej Wołek

Dyżurny

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30

telefon: 22 623 13 31; fax. 22 623 12 77

tel. kom. 500 116 234

Rozporządzenie

Dodaj komentarz

Close Menu