REGULAMIN ZAWODÓW OKRĘGOWYCH O PUCHAR JANA MATYKI 22.06.2024

REGULAMIN ZAWODÓW

w pięcioboju myśliwskim

„Zawody Okręgowe o Puchar Jana Matyki” 22.06.2024 r.

 

Pula Nagród ponad 10 tyś.

 

Wszystkie nagrody rzeczowe będą rozlosowane wśród zawodników okręgu tarnobrzeskiego a także sędziów i obsługi zawodów.

 

Program zawodów, warunki uczestnictwa, konkurencje:

a/ godz. 7:30 – 8:25         -wydawanie numerów startowych w sekretariacie zawodów (rejestracja do dnia 20     

  czerwca 2024 r.),

b/ godz. 9:00                     – rozpoczęcie strzelań konkursowych,

c/ wpisowe od zawodnika startującego indywidualnie wynosi 200,00 PLN (słownie: dwieście złotych w PLN), płatne na konto Zarządu              Okręgowego PZŁ do dnia 20.06.2024 r.,

      w tytule przelewu: imię nazwisko, klasa.

d/ faktury za udział w rywalizacji zgłoszonych drużyn Kół Łowieckich, zostaną wystawione po zawodach.

e/ Zawody odbywają się zgodnie z „Prawidłami strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ dla Pięcioboju z Osią Praktyczną na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Tarnobrzegu.

f/ Celem zawodów jest upamiętnienie sylwetki Jana Matyki- budowniczego strzelnicy, popularyzacja strzelectwa myśliwskiego, integracja myśliwych i sprawdzenie umiejętności strzeleckich.

 

 • Zawodnicy startujący w Zawodach obowiązani są posiadać ze sobą ważną legitymację PZŁ oraz ważne pozwolenie na broń myśliwską .
 • Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez obowiązujące prawo za broń myśliwską zgodnie z Prawidłami Strzelań Myśliwskich
  w PZŁ,
 • Każdy zawodnik może maksymalnie uzyskać 500 punktów,
 • W ramach wpłaconego przed zawodami wpisowego Zarząd Okręgowy PZŁ w Tarnobrzegu zapewnia uczestnikom posiłek oraz organizacyjne przeprowadzenie zawodów,

 

Pozostałe warunki oraz prawidła strzelań niewymienione w przedmiotowym regulaminie są ujęte w PRAWIDŁACH STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH przez PZŁ 

 

 • Wszyscy uczestnicy zawodów oświadczają, że zapoznali się Regulaminem zawodów
  i strzelnicy, zobowiązują  się przestrzegać przepisów wym. w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 22 marca 2005 r. z późn. zm. o szczegółowych warunkach wykonywania polowania oraz Ustawy z 22 maja 1999 r. o broni i amunicji oraz aktualnych obowiązujących Prawideł Strzelań Myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ od 9 marca 2020 r.; wyrażają zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych
  do przeprowadzenia zawodów strzeleckich  (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku
  o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)) oraz celem opublikowania wyników z przedmiotowych zawodów na stronie
  pzl.tarnobrzeg.pl
  i
  www.pzlow.pl

 

                                                                 

Podstawy klasyfikacji:

 

Puchary, dyplomy i nagrody

 

 • Drużynowo w klasie powszechnej (Puchary od 1-3 , Dyplomy od 1-6)
 • Drużynowo w klasie OPEN (Dyplomy i puchary od 1-3)
 • Indywidualnie w klasie Dian (Dyplomy i puchary od 1-3)
 • Indywidualnie w klasie powszechnej (Puchary od 1-3 , Dyplomy od 1-6)
 • Indywidualnie w klasie OPEN (Dyplomy i puchary od 1-3)
 • Indywidualnie w klasie Senior (Dyplomy i puchary od 1-3) ukończone 60 lat
 • Klasyfikacja WETERAN – ukończone 75 lat.

 

 

Każdy uczestnik zawodów ma obowiązek zapoznania się z aktualnym regulaminem strzelnicy wywieszonym na

tablicy informacyjnej i bezwzględnie go przestrzegać.

Punkt opieki medycznej znajduje się w sekretariacie.

 

 

                                                                                                                                                           ZO PZŁ w Tarnobrzegu

 

Dodaj komentarz

Close Menu