Przypominamy zasady postępowania ze zwierzyną w sytuacjach nieuregulowanych ustawą Prawo Łowieckie dotyczącą wypadków komunikacyjnych oraz przebywania poza terenem jej naturalnego bytowania.

Dodaj komentarz

Close Menu