Projekt szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

“Rada Ministrów przygotowała projekt szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w którym zapisano, że kadencje organów Polskiego Związku Łowieckiego oraz organów koła łowieckiego ulegają przedłużeniu o okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (patrz art. 31x tego projektu ustawy)”

projekt_ustawy_wydluza_kadencje_zarzadow_w_kolach

Dodaj komentarz

Close Menu