Poświęcenie krzyża ufundowanego przez członków KŁ “Cietrzew” w Osieku na 100-lecie PZŁ.

 

Poświęcenie krzyża ufundowanego przez członków KŁ “Cietrzew” w Osieku na 100-lecie PZŁ.

        Każdy przydrożny krzyż, ale również kapliczka ma własną historię i swego fundatora. W Polsce ten zwyczaj to uświęcona od wieków tradycja. Symbole te spotykamy przy drogach, duktach i w lasach. Stawiane były w dowód wdzięczności za doznane łaski i dla upamiętnienia ważnych wydarzeń.
        Symbole te fundowane przez osoby prywatne, instytucje, stowarzyszenia lub organizacje wznoszono w określonej intencji, prosząc o łaskę Boga. Miały upamiętniać określone wydarzenia, ale także chronić przed chorobami i klęskami żywiołowymi.
        W niedzielę 9.07.2023 roku w lesie na odcinku drogi Osiek – Bukowa miała miejsce wspaniała uroczystość „Poświęcenie przydrożnego krzyża”.
       Krzyż ufundowany został przez myśliwych z Koła Łowieckiego Cietrzew w Osieku, którego tradycja to już blisko 70 lat. Koło Łowieckie” Cietrzew” dzierżawi obwód nr 159 o powierzchni 6219 ha, w tym gruntów leśnych 2143 ha. Teren gospodarowania obejmuje gminy Osiek, Staszów, Łoniów. Obecnie Koło liczy 29 członków i 2 stażystów, których łączy wspólna pasja i radość obcowania z przyrodą.

        Łowiectwo polega na gospodarowaniu zwierzyną łowną w tym kontrolowanymi odłowami i regulacją liczebności zwierząt przy jednoczesnym zachowaniu zasad etyki i ekologii, gospodarki leśnej oraz rolnej. To cele związane z kształtowaniem i ochroną środowiska oraz dbaniem o różnorodność gatunków. Członkowie Koła realizują je poprzez budowę paśników, lizawek, dokarmianie zwierząt, sadzenie drzew, walkę z kłusownictwem i kontrolowanym odstrzałem zwierzyny.
To przestrzeganie wielowiekowej tradycji łowieckiej mocno zakorzenionej w naszej kulturze.  Zasady łowiectwa określone są przepisami Prawa łowieckiego, jak i również dyrektywami UE.
Uroczystość poświęcenia Krzyża odbyła się w godzinach południowych przy pięknej, słonecznej pogodzie. Wspaniałą oprawę zapewniła Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach, w której uczestniczyło kilkuset Pątników. Pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Sulisławicach wyruszyła z Niekrasowa i Osieka, a celebrowana była przez księży proboszczów tamtejszych kościołów.
Po krótkiej uroczystości i odpoczynku uczestnicy pielgrzymki wyruszyli ponownie w trasę.
        Dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego pięknego krzyża oraz tym, którzy uczestniczyli w uroczystości jego poświęcenia jako fundatorzy (Koło Łowieckie Cietrzew w Osieku) serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że przez dalsze dziesięciolecia będzie dawał ludziom siłę do pokonywania trudności, których w dzisiejszych czasach nie brakuje.

Dodaj komentarz

Close Menu