Posiedzenie Komisji Kynologicznej wraz z przyszłymi członkami Pogotowia Postrzałkowego w dniu 04.11.2019 o godzinie 15.30

Posiedzenie Komisji Kynologicznej wraz z przyszłymi członkami Pogotowia Postrzałkowego w dniu 04.11.2019 o godzinie 15.30

Po wstępnych konsultacjach terminu zwołuję posiedzenie Komisji Kynologicznej wraz z przyszłymi członkami Pogotowia Postrzałkowego w dniu 04.11.2019 o godzinie 15.30 na terenie siedziby ZO PZŁ na strzelnicy. Poruszane będą sprawy dotyczące

– organizacji imprez kynologicznych na 2020 r. propozycje Członków.

– organizacji Pogotowia Postrzałkowego (opracowanie i przyjecie zasad funkcjonowania, opracowanie znaku graficznego oraz zakupu niezbędnych akcesoriów)

– sprawy bieżące

Darz Bór

Krzysztof Fryc-Przewodniczący komisji kynologicznej

Dodaj komentarz

Close Menu