Pismo Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, Pawła Piotrowskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie tzw. polowań wielkoobszarowych oraz pismo w tej samej sprawie Głównego Lekarza Weterynarii, a także obowiązującą obecnie strategię zwalczania ASF u dzików.

Pismo 1

Pismo 2

Strategia obniżania populacji dzików 2018

Strategia znowelizowane podejście do zwalczania ASF u dzików

tabela do Strategii obniżania populacji dzików

Dodaj komentarz

Close Menu