ODEZWA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W TARNOBRZEGU DO MYŚLIWYCH.

ODEZWA ZARZĄDU OKRĘGOWEGO PZŁ W TARNOBRZEGU
DO MYŚLIWYCH
W SPRAWIE AKTYWIZACJI
NA RZECZ ZWALCZANIA WIRUSA ASF

 Szanowni Koledzy – myśliwi zrzeszeni w Okręgu Tarnobrzeskim PZŁ

      W nawiązaniu do ustaleń z narady łowczych okręgowych z Ministrem Środowiska – Henrykiem Kowalczykiem oraz Minister Małgorzatą Golińską a także z Łowczym Krajowym – Piotrem Jenochem  i Rafałem Malcem – Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej, odbytej w dniu  28 grudnia 2018 r. zwracam się z apelem do aktywnego włączenia się w organizację tzw. „polowań  wielkoobszarowych”.

     W myśl ustaleń z przedmiotowej narady Okręg w dniach 19 i 20 stycznia 2019 r. oraz 26-27 stycznia 2019 r. zleci kołom łowieckim przeprowadzenie zorganizowanych i skoordynowanych „polowań wielkoobszarowych” na wszystkich obwodach łowieckich Okręgu. Zamysłem jest, aby opolować jak największe obszary łowisk przy współudziale jak największej ilości myśliwych i grup polujących. W tym celu w dniu 2 stycznia 2019 r. na specjalnie zwołanej naradzie łowczowie poszczególnych kół łowieckich ustalą zakres współpracy w celu organizacji tych polowań. Już dziś proszę o zaplanowanie udziału Kolegów Myśliwych w tychże polowaniach. Oczekiwania Ministra Środowiska wobec naszego Związku są jasno sprecyzowane i dotyczą aktywnego współdziałania myśliwych w redukcji dzika w kontekście walki z wirusem ASF, który powoduje olbrzymie straty w gospodarce naszego kraju. Wobec tej sytuacji kryzysowej udział w tych polowaniach proszę traktować nie jako dobrowolność, ale jako obowiązek.

    Z uwagi na wagę problemu oraz wytyczne ze strony Ministerstwa Środowiska w tym zakresie raz jeszcze proszę o aktywne zaangażowanie kolegów w „polowania wielkoobszarowe” oraz indywidualne w kontekście odstrzału dzików. Informuję również, iż zgodnie z ustaleniami z narady z dnia 28 grudnia 2018 r. koła łowieckie, które zbagatelizują rangę problemu i zlekceważą ustalenia związane z wdrażaniem „polowań wielkoobszarowych” narażają się na konsekwencje prawne łącznie z pozbawieniem praw dzierżaw obwodów łowieckich.

                            Darz Bór!

      Robert Bąk – Łowczy Okręgowy

Dodaj komentarz

Close Menu