Ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego – terminy

Ocena prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego – terminy

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Tarnobrzegu na podstawie Zarządzenia Zarządu Głównego PZŁ Nr 4 z dnia 11 maja 2006r. w sprawie terminów oceny prawidłowości odstrzałów łosi, jeleni, jeleni-sika, danieli, rogaczy oraz muflonów organizuje ocenę prawidłowości odstrzału byków jelenia szlachetnego pozyskanych w sezonie 2019/2020 w dniach:

 • 30 marca (poniedziałek) br. w godz. 900 – 1200 w siedzibie Nadleśnictwa Rozwadów,
  Przemysłowa 1 w Stalowej Woli. Termin dotyczy trofeów pozyskanych na terenie Nadleśnictw: Biłgoraj, Gościeradów, Janów Lubelski, Rozwadów i Rudnik.
 • 1 kwiecień (środa) b.r. w 900 – 1200w siedzibie Nadleśnictwa Staszów,
  ul. Oględowska 4 w Staszowie. Termin dotyczy trofeów pozyskanych na terenie Nadleśnictw: Staszów, Chmielnik, Łagów.
 • 4 kwiecień (sobota) br. w godz. 900 – 1200 na strzelnicy myśliwskiej PZŁ
  w Tarnobrzegu. Termin dotyczy trofeów pozyskanych na terenie Nadleśnictw: Nowa Dęba, Ostrowiec Świętokrzyski.

Zarządy kół sporządzą wykazy wg załączonego wzoru, uchwalonego Zarządzeniem Zarządu Głównego PZŁ Nr 3/2018 z dn. 11 września 2018 r. (aktywny arkusz oceny można pobrać www.pzl.tarnobrzeg.plPZŁ do pobrania) i podpisane oryginały arkuszy oceny przekażą do tut. Zarządu w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 26.03.2020 r.

Zarządy kół prosimy o dopilnowanie:

 • właściwej preparacji trofeum przez myśliwego;
 • zaopatrzenia trofeów w metrykę zawierającą: nazwisko imię myśliwego, nr obwodu łowieckiego, data pozyskania, numer pod którym trofeum jest ujęte w arkuszu oceny sporządzanym przez koło.

Dodaj komentarz

Close Menu