NEMROD 2019 – ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Koleżanki i koledzy myśliwi

z terenu Okręgu PZŁ w Tarnobrzegu

            Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu zwraca się z prośbą
o nadsyłanie artykułów prasowych oraz zdjęć im towarzyszących dot. wszechstronnej działalności myśliwych i kół łowieckich za okres począwszy od miesiąca stycznia 2018 r. Można również przygotować ogólne materiały branżowe związane z szeroko rozumianym łowiectwem (obszary: tradycja, kultura, obyczajowość, edukacja i promocja, opowiadania, wiersze, sprawozdania, etc.). Materiały te zostaną zredagowane i opublikowane w roczniku „Nemrod”. Planujemy wydanie Nemroda na koniec miesiąca marca 2019 r. Zarówno materiały pisane jak i fotografie należy opracować w formie elektronicznej (tekstowe w pliku Word). Prosimy o podpisanie autorów zdjęć i artykułów.

            Prosimy przesyłać materiały prasowe na adres mailowy Okręgu zo.tarnobrzeg@pzlow.plw terminie nieprzekraczalnym do dnia 15 marca 2019 r.

Dodaj komentarz

Close Menu